กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์ CMU-EdPEx ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์ CMU-EdPEx ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์ CMU-EdPEx ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 513 ชั้น 5 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ทั้งนี้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ให้เกียรติต้อนรับและทำการบรรยาย

 
เผยแพร่เมื่อ 29 กรกฎาคม 2563 • การดู 412 ครั้ง
 
ย้อนกลับ