กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง เรือนโบราณล้านนาแถบลุ่มน้ำปิง

กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง เรือนโบราณล้านนาแถบลุ่มน้ำปิง
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเรือนโบราณล้านนาแถบลุ่มน้ำปิง ให้กับคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมี อ.ดร วิถี พานิชพันธ์ คณะกรรมการอำนวยการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักฯ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้บุคลากรได้นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการปฏิบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 28 กรกฎาคม 2563 • การดู 808 ครั้ง
 
ย้อนกลับ