การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการบวชเนกขัมมจาริณีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนพรรษา 88 พรรษา

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการบวชเนกขัมมจาริณีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนพรรษา 88 พรรษา
 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการบวชเนกขัมมจาริณีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนพรรษา 88 พรรษา ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาธรรม และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ และรองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน  พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนาฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนและเตรียมความหร้อมในการจัดโครงการดังกล่าว ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาวุธศรีศุกรี อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

 

 
เผยแพร่เมื่อ 24 กรกฎาคม 2563 • การดู 652 ครั้ง
 
ย้อนกลับ