โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ผ้าไทย นุ่งอย่างไรให้เหมาะสม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ผ้าไทย นุ่งอย่างไรให้เหมาะสม
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ผ้าไทย นุ่งอย่างไรให้เหมาะสม ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการแต่งกายแบบล้านนาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และกระตุ้นการรับรู้และสร้างค่านิยมในการแต่งกายแบบล้านนาอย่างถูกต้อง สวยงาม และร่วมรักษาและสืบสานเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม  2563

 
เผยแพร่เมื่อ 24 กรกฎาคม 2563 • การดู 1,057 ครั้ง
 
ย้อนกลับ