เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในวาระปัจจุบัน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 
เผยแพร่เมื่อ 23 กรกฎาคม 2563 • การดู 1,060 ครั้ง
 
ย้อนกลับ