ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ในโอกาสมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดโครงการศิลปวัฒนธรรมศึกษา สำหรับมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา
 
เผยแพร่เมื่อ 23 กันยายน 2557 • การดู 506 ครั้ง
 
ย้อนกลับ