ให้สัมภาษณ์ในโครงการจัดทำวีดิทัศน์วิชาการรับใช้สังคม

ให้สัมภาษณ์ในโครงการจัดทำวีดิทัศน์วิชาการรับใช้สังคม
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ให้สัมภาษณ์ในโครงการจัดทำวีดิทัศน์วิชาการรับใช้สังคม โดยหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับการดำเนินงานภายใต้งานวิชาการรับใช้สังคมของส่วนงานต่อชุมชน ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 8 พฤษภาคม 2563 • การดู 486 ครั้ง
 
ย้อนกลับ