ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2558

ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2558
 
นางรุจิรา คอทอง เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2558 ที่จัดขึ้นโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อให้ชาวเชียงใหม่ได้ร่วมแรงร่วมใจทำบุญและสืบสานประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยมี รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนชาวเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธี ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ หน่วยประตูสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่
 
เผยแพร่เมื่อ 11 มิถุนายน 2558 • การดู 575 ครั้ง
 
ย้อนกลับ