ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 26 ปี แห่งการสถาปนา สำนักบริการวิชาการ มช.

ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 26 ปี แห่งการสถาปนา สำนักบริการวิชาการ มช.
 
นางรุจิรา คอทอง เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 26 ปี แห่งการสถาปนา สำนักบริการวิชาการ มช. โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญดังกล่าว ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
เผยแพร่เมื่อ 10 มิถุนายน 2558 • การดู 524 ครั้ง
 
ย้อนกลับ