ดอกสัก

รวมข่าวทั้งหมด


ทั้งหมด 2608 รายการ
 
 
พิธีมอบรางวัลการออกแบบสร้างสรรค์ ประจำปี 2565 (Creative Design Awards 2022)
พิธีมอบรางวัลการออกแบบสร้างสรรค์ ประจำปี 2565 (Creative Design Awards 2022)

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการออกแบบสร้างสรรค์ ประจำปี 2565 (Creative Design Awards 2022) ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของโครงการจัดตั้งศูนย์ล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่สร้างสรรค์, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และองค์กรความร่วมมืออื่นๆ อีกมากมาย เพื่อมุ่งสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การออกแบบเชิงสร้างสรรค์และเชิงนวัตกรรม ขยายพื้นที่ไปสู่ 8 จังหวัดพื้นถิ่นล้านนา เพื่อส่งเสริมการออกแบบล้านนาร่วมสมัย แสดงตัวตนของผู้ออกแบบ และถ่ายทอดเรื่องราวจากท้องถิ่นออกไปสู่วงกว้าง โดยมีอาจารย์ ดร.ไพรัช. พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนหน่วยงาน องค์กร เข้าร่วมพิธีฯ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 4 ธันวาคม 2565 • การดู 179 ครั้ง
นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สุดยอดผู้เรียนแห่งปี 2022 ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สุดยอดผู้เรียนแห่งปี 2022 ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ ตำแหน่งหัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ สังกัดสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดผู้เรียนแห่งปี 2022 ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีพิธีมอบประกาศนียบัตรในงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 27 "อ่านเพื่อชีวิตดิจิทัล" ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว
เผยแพร่เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2565 • การดู 166 ครั้ง
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ได้รับรางวัล พิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ได้รับรางวัล พิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา  สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.  ได้รับรางวัล “พิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ" สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ได้จัดพิธีมอบรางวัล "พิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ" ให้แก่พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของไทย ที่มีผลงานโดดเด่นในด้านต่างๆ และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้ารับมอบรางวัลดังกล่าว โดยมีนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
เผยแพร่เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2565 • การดู 175 ครั้ง
ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะ
ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับ Mr.Robert F. Godec (มร.โรเบิร์ต เอฟ. โกเดค) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมด้วยคุณลิสา เอ. บูเจนนาส กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ และทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565
เผยแพร่เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2565 • การดู 286 ครั้ง
ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565
ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565

เทศบาลนครเชียงใหม่จัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565 Chiang Mai Yeepeng Festival 2022 "ความสุขแห่งสายน้ำ ปิงนครามหานที" เชียงใหม่มหานครแห่งความสุข โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กงสุลต่างประเทศ ผู้บริหาร ผู้แทนจากองค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงโคมล้านนา การประกวดและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น ที่จะช่วยสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
เผยแพร่เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2565 • การดู 171 ครั้ง
ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2565
ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2565

ผู้บริหารสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2565 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีทอดถวายผ้ากฐิน ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงรักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้สร่วมในพิธีฯ  ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565
เผยแพร่เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2565 • การดู 170 ครั้ง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัวร์ภาพสะท้อน ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ในช่วงธุรกิจป่าไม้ ผ่านอาคารสถาปัตยกรรมอาณานิคมอังกฤษ เข้าเยี่ยมชมเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์)
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัวร์ภาพสะท้อน ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ในช่วงธุรกิจป่าไม้ ผ่านอาคารสถาปัตยกรรมอาณานิคมอังกฤษ เข้าเยี่ยมชมเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์)

เครือข่ายเขียว สวย หอม ร่วมกับภาคีเครือข่าย นำคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัวร์ภาพสะท้อน ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ในช่วงธุรกิจป่าไม้ ผ่านอาคารสถาปัตยกรรมอาณานิคมอังกฤษ เข้าเยี่ยมชมเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) ภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ ในช่วงธุรกิจป่าไม้ผ่านอาคารสถาปัตยกรรมอาณานิคมอังกฤษ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 
เผยแพร่เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2565 • การดู 227 ครั้ง
คณะครูและนักเรียนจาก Unity Concord International School เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
คณะครูและนักเรียนจาก Unity Concord International School เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณะครูและนักเรียนจาก Unity Concord International School จำนวน 647 คน เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนาในอดีต พร้อมทั้งทำกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม งานหัตถกรรมล้านนา อาทิ การประดิษฐ์ถ้วยโทรศัพท์กระดาษ การประดิษฐ์โคมกระบอกยี่เป็ง การประดิษฐ์ว่าวอีลุ้ม การทำขนมวง การทำโคมล้านนายี่เป็ง การทำขนมกล้วย ในระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 11 ตุลาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
เผยแพร่เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2565 • การดู 259 ครั้ง