ดอกสัก

รวมข่าวทั้งหมด


ทั้งหมด 2664 รายการ
 
 
เเจ้งการปรับเปลี่ยนการเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา โดยงดให้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาในวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เเจ้งการปรับเปลี่ยนการเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา โดยงดให้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาในวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ประกาศสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ เรื่อง งดให้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาในวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ขอเเจ้งการปรับเปลี่ยนการเปิดให้บริการเป็น วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น. (หยุดทุกวันจันทร์ เเละวันหยุดนักขัตฤกษ์) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ทีนี้ Dear all our Guests and Visitors, CMU Lanna House Museum would like to inform that from May 2023 Onwards Museum will be opened on Tuesday - Sunday 8.30 a.m. - 4.30 p.m. (Closed on Mondays and Public Holidays) Apologies for your inconvenience For more information please contact Facebook Page @CMULHM
เผยแพร่เมื่อ 25 เมษายน 2566 • การดู 1,161 ครั้ง
พิธีสระเกล้าดำหัวผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิธีสระเกล้าดำหัวผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ (ACCL) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ ในวันที่ 24 เมษายน 2566 ณ อาคารสำนักงาน สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความเคารพ และร่วมอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของล้านนาให้คงอยู่สืบต่อไป
เผยแพร่เมื่อ 24 เมษายน 2566 • การดู 4,219 ครั้ง
 ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปจังหวัดเชียงใหม่ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา
ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปจังหวัดเชียงใหม่ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปจังหวัดเชียงใหม่ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำมหาวิทยาลัย “พระพุทธพิงคนคราภิมงคล” ประดิษฐานบนรถบุษบก พร้อมตกแต่งด้วยศิลปะล้านนาอย่างวิจิตรบรรจง ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรถบุษบกอัญเชิญพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จัดทำโดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและลล้านนาสร้างสรรค์ อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัย ประดิษฐานบนบุษบกปราสาทแบบล้านนา ตกแต่งด้วยดอกเอื้อง หรือดอกกล้วยไม้ อันเป็นพญาดอกประจำปีนี้ ในโทนสีเหลืองและส้ม แสดงถึงความรุ่งโรจน์ สว่างใส ด้านหน้าบุษบกปราสาทประดับด้วยนาค 4 ตัว หมายถึงเทพผู้ให้น้ำ ให้ฝน หมายถึงความอุดมสมบูณ์ของชีวิตที่มีน้ำหล่อเลี้ยงให้เจริญงอกงาม ด้านข้างประดับด้วยช้าง 2 ตัว และใช้ผ้าสีม่วงปิดรอบคันรถ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 21 เมษายน 2566 • การดู 255 ครั้ง