ดอกสัก

รวมข่าวทั้งหมด


ทั้งหมด 2665 รายการ
 
 
พิธีทำบุญเมืองสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566
พิธีทำบุญเมืองสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566

บุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ (ACCL) นำโดยนายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ หัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมในพิธีทำบุญเมืองสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับพิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ เป็นประเพณีที่ยึดถือกันมาช้านานของชาวล้านนา โดยชาวเมืองเชียงใหม่เชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลต่อตัวเอง ครอบครัว และเมืองเชียงใหม่ เป็นการต่ออายุให้ยืนยาว ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เสริมสิริมงคลทำให้ประชาชนชาวเชียงใหม่อยู่เย็นเป็นสุขสืบไป
เผยแพร่เมื่อ 8 มิถุนายน 2566 • การดู 4,721 ครั้ง
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566

นางสาววนิดา เชื้อคำฟู หัวหน้างานบริหารทั่วไป รักษาการแทนเลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ (ACCL) พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566  ณ ข่วงวัฒนธรรม และถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 3 มิถุนายน 2566 • การดู 5,102 ครั้ง
ร่วมขบวนรถบุษบกอันเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน ในงานไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ ถวายน้ำสรงพระราชทาน สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย วันวิสาขบูชา ประจำปี 2566
ร่วมขบวนรถบุษบกอันเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน ในงานไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ ถวายน้ำสรงพระราชทาน สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย วันวิสาขบูชา ประจำปี 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมขบวนรถบุษบกอันเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน ในงานไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ ถวายน้ำสรงพระราชทาน สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย วันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เชิงดอยสุเทพ
เผยแพร่เมื่อ 2 มิถุนายน 2566 • การดู 458 ครั้ง
ร่วมงานยกระดับประเพณีขึ้นดอย และขับเคลื่อนครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก
ร่วมงานยกระดับประเพณีขึ้นดอย และขับเคลื่อนครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก

ดร. อภิรดี เตชะศิริวรรณ พร้อมด้วยนางสาวฐาปนีย์ เครือระยา และนางสาวชุติมา พรหมาวัฒน์ สังกัดฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ เข้าร่วมงานยกระดับประเพณีขึ้นดอย และขับเคลื่อนครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก โดยได้รับเกียรติจาก นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยภายในงานมีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม “วัฒนธรรมวินิตสู่ศรัทธา วิสาขบูชา ครูบาเจ้าศรีวิชัย” การแสดงนิทรรศการ “เตียวขึ้นดอย ตวยฮอยศรัทธา ป๋าระมีบูชา ครูบาเจ้าศรีวิชัย” และกิจกรรมขับเคลื่อนเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ “หัตถกรรมล้านนา คุณค่าสู่สากล” ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ มูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 2 มิถุนายน 2566 • การดู 4,768 ครั้ง
ให้การต้อนรับรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนตันแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย : เด็กอวด (ทำ) ดี รุ่นที่ 2
ให้การต้อนรับรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนตันแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย : เด็กอวด (ทำ) ดี รุ่นที่ 2

นางสาววนิดา เชื้อคำฟู ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณอรนุช ศรีนนท์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนตันแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย : เด็กอวด (ทำ) ดี รุ่นที่ 2 ในที่เข้าทัศนศึกษาและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เพื่อศึกษาเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมท้องถิ่น และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนล้านนา ซึ่งจัดแสดงในกลุ่มเรือนโบราณล้านนา จำนวน 10 หลัง และหลองข้าว (ยุ้งข้าว) จำนวน 4 หลัง ผ่านนิทรรศการต่างๆ ภายในตัวเรือนโบราณแต่ละหลัง  
เผยแพร่เมื่อ 30 พฤษภาคม 2566 • การดู 547 ครั้ง
รับมอบเครื่องดนตรีไทย ซอด้วงงาช้าง และอุปกรณ์ดนตรีไทยงาช้าง
รับมอบเครื่องดนตรีไทย ซอด้วงงาช้าง และอุปกรณ์ดนตรีไทยงาช้าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการรับมอบเครื่องดนตรีไทย ซอด้วงงาช้าง และอุปกรณ์ดนตรีไทยงาช้าง จากทายาทเจ้าราชบุตร ณ เชียงใหม่ โดยมีนางจันทร์ทรงกลด คชเสนี และคณะ เข้ามอบเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ดังกล่าว ให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อไป
เผยแพร่เมื่อ 30 พฤษภาคม 2566 • การดู 4,586 ครั้ง
ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลศพและสวดพระอภิธรรม นางรุจิรา คอทอง อดีตเลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์
ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลศพและสวดพระอภิธรรม นางรุจิรา คอทอง อดีตเลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรารค์ มช. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ พร้อมด้วยบุลากรสำนักฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลศพและสวดพระอภิธรรม นางรุจิรา คอทอง อดีตเลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ ณ วัดหางดง อำเภอหางดง ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566
เผยแพร่เมื่อ 25 พฤษภาคม 2566 • การดู 359 ครั้ง
ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

อาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดยศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการใช้พื้นที่สร้างสรรค์ อีกทั้งได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ CL Park ของพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาอีกด้วย
เผยแพร่เมื่อ 25 พฤษภาคม 2566 • การดู 446 ครั้ง
นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา เข้านำเสนอข้อมูลสถาปัตยกรรมการเก็บข้อมูล เเละสำรวจรังวัดอาคารเรือนทรงอาณานิคมคิวรีเปอล์
นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา เข้านำเสนอข้อมูลสถาปัตยกรรมการเก็บข้อมูล เเละสำรวจรังวัดอาคารเรือนทรงอาณานิคมคิวรีเปอล์

นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนองานในวิชาการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม (Architectural Conservation) โดยดำเนินการเก็บข้อมูล เเละสำรวจรังวัดอาคาร "เรือนทรงอาณานิคมคิวรีเปอล์" แล้วนำเสนอข้อมูลสถาปัตยกรรม พร้อมผลงาน เเก่บุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ เพื่อขอคำแนะนำและมีส่วนร่วมในการให้คะแนน ในหัวข้อ "ด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น" ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและลล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 15 พฤษภาคม 2566 • การดู 596 ครั้ง
คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงานทิศทางการดำเนินงานที่สอดคล้องตามเป้าหมายในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งนยืน (SDGs)
คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงานทิศทางการดำเนินงานที่สอดคล้องตามเป้าหมายในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งนยืน (SDGs)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ พร้อมบุคลากรสำนักฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่เข้าศึกษาดูงานทิศทางการดำเนินงานที่สอดคล้องตามเป้าหมายในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และล้านนาสร้างสรรค์
เผยแพร่เมื่อ 9 พฤษภาคม 2566 • การดู 1,026 ครั้ง