ดอกสัก

รวมข่าวทั้งหมด


ทั้งหมด 2451 รายการ
 
 
พิธีแสดงความขอบคุณผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง
พิธีแสดงความขอบคุณผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีแสดงความขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์  เศวตเศรนี  ที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และรองศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม ได้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักฯ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2553 จนถึง 24 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงความขอบคุณผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งทั้งสองท่านได้ทุ่มเทเสียสละแรงกายแรงใจในการบริหารและพัฒนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มีผลงานในการอนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยมีบุคลากรสำนักฯ อดีตบุคลากรผู้อาวุโสสำนักฯ และลูกศิษย์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่    
เผยแพร่เมื่อ 1 สิงหาคม 2565 • การดู 561 ครั้ง
ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565
ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ตลอดจนการสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ บุคลากร และตัวแทนนักศึกษา ร่วมพิธีฯ ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2565
เผยแพร่เมื่อ 13 กรกฎาคม 2565 • การดู 362 ครั้ง
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565 
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธี ณ ถนนสายวัฒนธรรม ทางขึ้นวัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2565
เผยแพร่เมื่อ 13 กรกฎาคม 2565 • การดู 336 ครั้ง
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565 
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมร่วมพิธี ณ ถนนสายวัฒนธรรม ทางขึ้นวัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2565
เผยแพร่เมื่อ 13 กรกฎาคม 2565 • การดู 307 ครั้ง
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเฮือนต้นแบบในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเฮือนโบราณ
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเฮือนต้นแบบในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเฮือนโบราณ

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเฮือนต้นแบบในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเฮือนโบราณ ภายใต้โครงการเรือนพื้นถิ่นล้านนา “เฮือนเก่า เฮาฮักษา” ประจำปี พ.ศ. 2565  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีเรือนโบราณที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบการอนุรักษ์ในชุมชนสันป่าตอง จำนวน 10 หลัง ได้แก่      1. เฮือนป้อน้อยสิงห์แก้ว โดย พ่อครูโพธิ์ทอง คำภีระ      2. เฮือนแสนคันธา โดย พ่อทนายถวิล ไชยมณี      3. เฮือนป้อตุ้ยหนานทิม โดย แม่อำนวย โพธิ      4. เฮือนป้ออุ๊ยนวล แม่อุ๊ยปุ๊ด โดย แม่เทียมตา วิธุรัตน์      5. เฮือนแปแม่ครูพรพิมพ์ โดย แม่ครูพรพิมพ์ ไชยยารักษ์      6. เฮือนเชียงบุญ โดย แม่ครูอาภรณ์ สุวรรณเลิศ      7. เฮือนแม่อำพร โดย แม่อำพร เรือนมูล       8. เฮือนป้อตุ้ยใส่ – ตุ้ยปัน จันทร์ไชย โดย พ่อบุญธรรม สิงห์กันท์      9. เฮือนแสนกุย มหาอินทร์ โดย อาจารย์ ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์      10. เฮือนป้อน้อยคำ โดย ร้อยตำรวจตรีเพชร เรือนจันทร์      โดยเรือนโบราณในชุมชนสันป่าตองทั้ง 10 หลัง นี้ได้ร่วมดำเนินการอนุรักษ์และเผยแพร่ข้อมูลความรู้เรื่องการจัดการเรือนโบราณล้านนา กับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อจัดเก็บเป็นคลังความรู้และเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งชุมชนสันป่าตองเป็นชุมชนนำร่อง ที่ทางพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมบูรณาการร่วมกับหอศิลป์สันป่าตอง โดยมีอาจารย์รุ่งโรจน์ เปี่ยมยศศักดิ์ เป็นผู้นำสำคัญที่มีส่วนช่วยอย่างมาในการร่วมสร้างความเข้มแข็งด้านการอนุรักษ์เรือนโบราณ และพัฒนาร่วมกันกับเจ้าของและทายาทเรือนต้นแบบทั้ง 10 หลัง จนมีความพร้อมที่จะเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ ที่มีความสนใจที่จะอนุรักษ์เรือนโบราณภายในชุมชน สามารถสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ และเผยแพร่ความรู้เรื่องการจัดการเรือนโบราณล้านนาในอนาคตต่อไป
เผยแพร่เมื่อ 12 กรกฎาคม 2565 • การดู 156 ครั้ง
พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564
พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติประวัติแก่ผู้ที่มีคุณูปการต่อวงการศิลปวัฒนธรรมในภาคเหนือ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงาน ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยพิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 มีผู้ได้รับรางวัล ทั้งสิ้น จำนวน 6 ท่าน ได้แก่      1. พระครูปลัดสุวัฒจริยคุณ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม      2. พระครูโสภณกิตติวัฒน์ สาขาศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน      3. พระเบญจิมิน จิระธัมโม สาขาสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมล้านนา      4. นางเพ็ญสุภา สุขคตะ สาขาภาษาและวรรณกรรม      5. นายสมเพชร มะโนริน สาขาทัศนศิลป์      6. นายทรงชัย สมปรารถนา สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน  
เผยแพร่เมื่อ 8 กรกฎาคม 2565 • การดู 117 ครั้ง
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 30 ปี
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 30 ปี

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญเนื่องวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 30 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล และส่งเสริม รักษา สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทายาทเจ้าของเรือน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ เรือนทรงปั้นหยา (อนุสารสุนทร) สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในงานยังได้มีการมอบเกียรติบัตรประกาศให้กับชมรมฮักตั๋วเมือง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ที่มีคุณูปการให้กับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีคุณนงเยาว์ อินทวัน เป็นผู้แทนรับมอบ  นอกจากนี้ ยังได้มีการแสดงชุด "ลาว ม่าน ล้านนา" โดยมีการขับร้องเพลง ลาวดวงเดือน โดยรองศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อำนวยการสำนักฯ การบรรเลงเพลง "เจ้าพระยาสู่อิรวดี" โดยอาจารย์นำภาค ศรีบัณฑิตมงคล การบรรเลงเพลง เจ้านางน้อย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติพล กันตีวงศ์ การบรรเลงเพลงมยุราภิรมย์ และแสดงฟ้อนรำ โดย ดร.ตวงพร มีทรัพย์ คณะวิจิตรศิลป์ และวงดนตรีบรรเลง String Ensemble ควบคุมโดยอาจารย์สมัคร กาใจคำ ณ บริเวณหน้าเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอร์) อีกด้วย - รับชมไฮไลท์VDO งานครบรอบ 30 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. --> https://cmu.to/WZZE5 - รับชมการแสดงดนตรี "ลาว ม่าน ล้านนา" เพลง ลาวดวงเดือน ขับร้องโดย รศ.มาณพ มานะแซม --> https://cmu.to/Z0ch7 - รับชมการแสดงดนตรี "ลาว ม่าน ล้านนา" เพลง จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี โดยอาจารย์นำภาค ศรีบัณฑิตมงคล-- > https://cmu.to/XmyEu - รับชมการแสดงดนตรี "ลาว ม่าน ล้านนา" เพลง เจ้านางน้อย โดย ผศ.ดร.ธิติพล กันตีวงศ์ --> https://cmu.to/GUt-0 - รับชมการแสดงดนตรี "ลาว ม่าน ล้านนา" เพลง เพลงมยุราภิรมย์ แสดงฟ้อนรำโดย ดร.ตวงพร มีทรัพย์ -- > https://cmu.to/FAOIc    
เผยแพร่เมื่อ 8 กรกฎาคม 2565 • การดู 150 ครั้ง