ดอกสัก

รวมข่าวทั้งหมด


ทั้งหมด 2664 รายการ
 
 
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566 ที่จัดโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี ณ ข่วงวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566  
เผยแพร่เมื่อ 1 สิงหาคม 2566 • การดู 2,787 ครั้ง
พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566
พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช. ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 โดยมีศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากทุกส่วนงานและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมพิธี เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า ตลอดจนการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้สืบเนื่องต่อไป ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
เผยแพร่เมื่อ 20 กรกฎาคม 2566 • การดู 289 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการคัดเลือก  หรือสรรหา ผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการคัดเลือก หรือสรรหา ผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้ดำเนินการคัดเลือก หรือสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติของบุคคล ผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม ด้านศิลปวัฒนธรรมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา โดยการมอบรางวัลดังกล่าวนั้น ได้เริ่มต้นขึ้นในปี  พ.ศ.2553  โดยคัดเลือกหรือสรรหา และมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ และศิลปินพื้นบ้าน ที่มีคุณูปการต่องานศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ประกาศ และ หลักเกณฑ์ฯ ได้ที่ https://cmu.to/HCxw8 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 053 943 638  
เผยแพร่เมื่อ 18 กรกฎาคม 2566 • การดู 667 ครั้ง
พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ ประจำปี 2565
พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ ประจำปี 2565

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินงานโครงการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นสำนักฯ ประจำปี 2565 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ ทั้งนี้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสำนักฯ ประจำปี 2565 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้      พนักงานมหาวิทยาลัยประจำดีเด่น       1. นางสาวชุติมา พรหมาวัฒน์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสร้างสรรค์       2. นายนนทกานต์ ยอดแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก      พนักงานส่วนงานดีเด่น             1. นายปัญญา แก้วคำ ตำแหน่งพนักงานช่าง สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก 
เผยแพร่เมื่อ 15 กรกฎาคม 2566 • การดู 149 ครั้ง
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ (ACCL) ครบรอบ 31 ปี (2 กรกฎาคม 2566)
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ (ACCL) ครบรอบ 31 ปี (2 กรกฎาคม 2566)

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ (ACCL) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญเนื่องวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ ครบรอบ 31 ปี (2 กรกฎาคม 2566) ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ เป็นประธานในพิธีฯ ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ เรือนทรงปั้นหยา (อนุสารสุนทร) พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ และเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
เผยแพร่เมื่อ 14 กรกฎาคม 2566 • การดู 218 ครั้ง
รางวัลชมเชย CMU Social Value Recognition Awards 2023 ภายใต้โครงการ CMU Accelerate Impact and Hackathon 2023
รางวัลชมเชย CMU Social Value Recognition Awards 2023 ภายใต้โครงการ CMU Accelerate Impact and Hackathon 2023

โครงการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามีชีวิตแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม และวิถีชีวิตล้านนาอย่างสร้างสรรค์ โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชมเชย CMU Social Value Recognition Awards 2023 ภายใต้โครงการ CMU Accelerate Impact and Hackathon 2023 สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "Accelerating Social Value For Higher Education" ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมธาราทอง โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ ทั้งนี้ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นประธานการมอบรางวัลฯ พร้อมทั้งแถลงทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ Social Impact Education ในการประชุมดังกล่าวอีกด้วย
เผยแพร่เมื่อ 1 กรกฎาคม 2566 • การดู 410 ครั้ง
ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Republic Polytechnic ประเทศสิงคโปร์
ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Republic Polytechnic ประเทศสิงคโปร์

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ (ACCL) นำโดยนางสาววนิดา เชื้อคำฟู ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป รักษาการแทนเลขานุการสำนักฯ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักฯ ในการต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Republic Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กร โดยสำนักฯ ได้นำเสนอแผนพัฒนาการดำเนินงานด้านล้านนาสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน (Creative Lanna Platform) ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) และหาแนวทางบูรณาการการใช้พื้นที่สร้างสรรค์ในอนาคต โดยกิจกรรมดังกล่าวมีขึ้น ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์
เผยแพร่เมื่อ 23 มิถุนายน 2566 • การดู 288 ครั้ง
พิธีทำบุญเมืองสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566
พิธีทำบุญเมืองสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566

บุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ (ACCL) นำโดยนายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ หัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมในพิธีทำบุญเมืองสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับพิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ เป็นประเพณีที่ยึดถือกันมาช้านานของชาวล้านนา โดยชาวเมืองเชียงใหม่เชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลต่อตัวเอง ครอบครัว และเมืองเชียงใหม่ เป็นการต่ออายุให้ยืนยาว ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เสริมสิริมงคลทำให้ประชาชนชาวเชียงใหม่อยู่เย็นเป็นสุขสืบไป
เผยแพร่เมื่อ 8 มิถุนายน 2566 • การดู 4,623 ครั้ง