ทานผ้าทันใจ

ทานผ้าทันใจ
 

ทานผ้าทันใจ
อ่านให้ใกล้เคียงกับสำเนียงล้านนา ได้ว่า "ตานผ้าตันใจ๋"
.
ความยิ่งใหญ่ของจุลกฐิน
เป็นการถวายผ้าจุลกฐิน ที่จะต้องเก็บดอกฝ้ายปั่นเป็นเส้นด้าย กรอด้าย ทอผ้า ตัดเย็บ เเละย้อมให้เสร็จภายในวันเดียว
ซึ่งต้องอาศัยใช้คำจำนวนมาก เเบ่งหน้าที่กันทำงาน ในส่วนต่างๆ อย่างเร่งรีบ เพื่อให้ทันถวายเเด่พระสงฆ์ตามเวลาที่กำหนด
 

 

 
เผยแพร่เมื่อ 29 ตุลาคม 2565 • การดู 220 ครั้ง