หิ้งพระ

หิ้งพระ
 

หิ้งพระภายในเรือนล้านนาสมัยก่อนนั้น นิยมทำ 2 แบบ คือแบบเป็นกล่องยื่นออกไปจากตัวเรือน และแบบที่ยื่นออกมาจากฝาเรือน อยู่บริเวณเติ๋นด้านตะวันออก ใช้วางภาพพระธาตุเจดีย์ ภาพพระเกจิอาจารย์ พระธรรมคัมภีร์ ปั๊บสา เครื่องราง ของขลัง และเครื่องสักการะ เพื่อกราบไหว้บูชา แต่ชาวล้านนาไม่นิยมบูชาพระพุทธรูปไว้ในเรือน เพราะเชื่อว่าพระพุทธรูปต้องอยู่ในวัดเท่านั้น

 

เขียนโดย : ฐาปนีย์ เครือระยา (สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

 
เผยแพร่เมื่อ 4 ตุลาคม 2565 • การดู 925 ครั้ง