ต้นดอก หรือสุ่มดอก เครื่องสักการะล้านนา

ต้นดอก หรือสุ่มดอก เครื่องสักการะล้านนา
 

ต้นดอก หรือสุ่มดอก เป็นเครื่องสักการะชนิดหนึ่ง ขึ้นโครงด้วยไม้จริงแล้วแซมเสียบด้วยบุปผานานาพันธุ์ มักทำขึ้นเป็นพุทธบูชา แต่ก็พบว่าจัดทำขึ้นเป็นเครื่องสักการะชนชั้นระดับเจ้านายอีกด้วย

(ข้อมูล: สนั่น ธรรมธิ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 8 มีนาคม 2565 • การดู 1,580 ครั้ง