กำปั๋นปอนปีใหม่เมือง (คำให้พรปีใหม่ล้านนา)

 
 

กำปั๋นปอนปี๋ใหม่เมือง โดยศาสตราจารย์ ดร.อุดม รุ่งเรืองศรี

คำอวยพรที่นำมาแสดงนี้เป็นแบบอย่างคำให้พรที่ผู้อาวุโสมักใช้กล่าวแก่ลูกหลานที่ไปดำหัว คือไปแสดงความคารวะในเทศกาลปาเวณีปีใหม่เมืองหรือในเทศกาลสงกรานต์ คำให้พรในช่วงนี้มักจะเป็นคำอวยพรที่ยอมรับกันว่าผ่านการเรียบเรียงแล้วว่ามีความครบถ้วน งดงามและไม่เยิ่นเย้อ 

"เอวัง โหนตุ ดีและ อัชชะในวันนี้ก็เป็นวันดีสรีอันประเสริฐล้ำเลิศกว่าวันทังหลาย บัดนี้รวิสังกรานต์ปีเก่าก็ล่วงพ้น"

 

 
ให้คะแนนบทความนี้
โดยการคลิกที่ดาว มากที่สุด = 5 ดาว

คะแนนทั้งหมด


คะแนน
จาก ครั้ง
5
133
4
35
3
17
2
5
1
8
เผยแพร่เมื่อ 16 เมษายน 2564 • การดู 9,480 ครั้ง
 

 >