การเสวนา เรือนโบราณล้านนากับการอนุรักษ์ Traditional Lanna Houses and Preservation

การเสวนา เรือนโบราณล้านนากับการอนุรักษ์ Traditional Lanna Houses and Preservation
 
 

โครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai ภายใต้ทุนรางวัล AFCP 2019 – 2021 จัดการเสวนาไลฟ์สดออนไลน์ ผ่านเฟซบุ๊กเพจ AFCP 2019 CMU Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Maiในหัวข้อ “เรือนโบราณล้านนากับการอนุรักษ์” (Traditional Lanna Houses and Preservation) โดยมีอาจารย์จุลพร นันทพานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต สัยเจริญ และดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง สรุปเล่มการเสวนาเรือนโบราณล้านนากับการอ.pdf

เผยแพร่เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2563 • การดู 1,498 ครั้ง