ปั๋นปอนปี๋ใหม่

 
 

พรปีใหม่

คำอวยพรที่นำมาแสดงนี้เป็นแบบอย่างคำให้พรที่ผู้อาวุโสมักใช้กล่าวแก่ลูกหลานที่ไปดำหัว คือไปแสดงความคารวะในเทศกาลปาเวณีปีใหม่เมืองหรือในเทศกาลสงกรานต์ คำให้พรในช่วงนี้มักจะเป็นคำอวยพรที่ยอมรับกันว่าผ่านการเรียบเรียงแล้วว่ามีความครบถ้วน งดงามและไม่เยิ่นเย้อ

 

คำให้พรปีใหม่ล้านนา (ปั๋นปอนปี๋ใหม่) โดยศาสตราจารย์ อุดม รุ่งเรืองศรี 

เอวํ โหนฺตุ  อัชชะในวันนี้ค็เปนวันดี         

อดิกนฺโต  สังกรานต์ปีเก่าค็ข้ามล่วงป้นไพแล้ว

ปีใหม่แก้วพญาวันค็มาจุจอดรอดเถิง  ลูกหลานทังหลายค็บ่ละเสียงยังรีต

ปีลีดเสียยังคลองปาเวณีแห่งอริยะเจ้าทังหลาย  อันเปนมาแล้วในกาละเมื่อก่อน

ท่านทังหลายค็บ่หื้อผ่อนหายสูญ  บัดนี้จิ่งตกแต่งน้อมนำมายังสุคันโธทกะ

และสิ่งทานังทังหลายมวลฝูงนี้  มาสะสางสะเกล้าดำหัวยังตนตัวแห่งผู้ข้า

บัดนี้ผู้ข้ามีธัมมเมตตาอว่ายหน้าปฏิคหะรับเอาแล้ว แม่นลูกหลายทังหลายได้กะทำ

ด้วยกายวจีมโนกัมม์หลากหลาย  ได้กะทำกับผู้ข้าเปนอันมาก

แม่นได้ปากล้ำคำเหลือเปนสัจจัง  ได้ปากเสียงดังได้ครางเสียงใหย่

ได้ขึ้นที่ต่ำย่ำที่สูงใดดั่งอั้นค็ดี  แม่นจักเปนวจีกัมม์โนกัมม์ไพถูกต้อง

ลูกหลานทังหลายค็เตรียมพร้อมถ้าจะมาขอสะมา  ผู้ข้าค็บ่หื้อเปนโทสาสังสักอย่าง

กายวจีมโนกัมม์ใดหื้อได้คลาดจากตนตัว  บ่หื้อมีความหมองมัวสังสักอย่าง

หื้อแจ้งกระจ่างล้ำเลิส  แลหื้อป้นเสียงยังปาปโทษ

โปรดหื้อหายกลายเปนอโหสิกัมม์  ขออย่าได้เปนนิวรณธัมม์

 
ให้คะแนนบทความนี้

คะแนนทั้งหมด


คะแนน
จาก ครั้ง
5
10
4
3
3
1
2
0
1
1
เผยแพร่เมื่อ 16 เมษายน 2563 • การดู 1,981 ครั้ง