แก๋งบ่าหนุน (แกงขนุน)

 
 

แก๋งบ่าหนุน (แกงขนุน)

จัดทำโดยพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 16 เมษายน 2563 • การดู 1,696 ครั้ง