วันเน่า (เนา) ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มี ๒ วัน

 
 

สงกรานต์ล้านนา ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีวันเน่า ๒ วัน คือวันที่ ๑๔-๑๕ เมษายน

วิทยากรโดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
ให้คะแนนบทความนี้
โดยการคลิกที่ดาว มากที่สุด = 5 ดาว

คะแนนทั้งหมด


คะแนน
จาก ครั้ง
5
1
4
0
3
0
2
0
1
1
เผยแพร่เมื่อ 14 เมษายน 2563 • การดู 1,221 ครั้ง
 

 >