วันเน่า (เนา) ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มี ๒ วัน

 
 

สงกรานต์ล้านนา ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีวันเน่า ๒ วัน คือวันที่ ๑๔-๑๕ เมษายน

วิทยากรโดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 14 เมษายน 2563 • การดู 1,446 ครั้ง