เรือนทรงปั้นหยา (เฮือนอนุสารสุนทร)

เรือนทรงปั้นหยา (เฮือนอนุสารสุนทร)
 

เรือนทรงปั้นหยา(เรือนอนุสารสุนทร)

เรือนทรงปั้นหยา (อนุสารสุนทร)
เดิมตั้งอยู่บริเวณตลาดอนุสารสุนทร ถนนช้างคลาน ในความครอบครองของบริษัทสุเทพ จำกัด เป็นเรือนที่หลวงอนุสารสุนทรและนางคำเที่ยง ชุติมา สร้างให้กับบุตรชายและครอบครัว คือ นายแพทย์ยงค์ ชุติมา เมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๔๖๗ โดยเรือนดังกล่าวชั้นบนเป็นที่อยู่อาศัย ชั้นล่างเปิดเป็นคลินิค และร้านขายยา
๑.เรือนทรงปั้นหยา(อนุสารสุนทร) เมื่อตั้งอยู่บริเวณตลาดอนุสารสุนทร ถนนช้างคลาน ในความครอบครองของบริษัทสุเทพ จำกัด
๒.มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ได้ให้การสนับสนุนการอนุรักษ์และนำมาสร้างขึ้นใหม่ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๗ โดยประธานมูลนิธิหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ได้ร่วมพิธีลงเสาเอกตามพิธีแบบล้านนา
๓.ปกเสาเอก โดยสล่า
๔.สล่า ได้ดำเนินการก่อสร้างเรือนทรงปั้นหยา (อนุสารสุนทร) ขึ้นใหม่ ในพื้นที่พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๗

 
เผยแพร่เมื่อ 23 มีนาคม 2563 • การดู 1,902 ครั้ง