พิธียกเสาเอก

พิธียกเสาเอก
 

พิธียกเสาเอก 

"เสาเอก" หรือ "เสามงคล" เป็นเสาเรือนต้นเเรกที่ยกขึ้นตามฤกษ์ ก่อนที่จะมีการก่อสร้างส่วนอื่นๆ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขสำหรับผู้อาศัยในตัวอาคารต่อไป
ข้อมูลความรู้จาก อาจารย์ สนั่น ธรรมธิ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 23 มีนาคม 2563 • การดู 3,829 ครั้ง