สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


spinner loadding
ตึกสำนักส่งเสริมสิลปวัฒนธรรม
เด็กๆเรียนรู้หลักสูตรระยะสั้น
นักท่องเที่ยวต่างชาติเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
นิทรรศการศิลปวัฒนธรรม
ห้องอาหาร นิทรรศการเรือนทรงอาณานิคม
นักศึกษาวาดภาพ
 
 

เกี่ยวกับสำนัก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 2528 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทํานุบํารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวบรวมและค้นคว้าข้อมูลวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการจัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจอันถูกต้อง เพื่อสร้างมาตรฐานทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปวัฒนธรรมล้านนา ทบวงมหาวิทยาลัยจึงได้ประกาศยกฐานะโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็น สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขึ้นเป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2536 ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 87 โดยจัดตั้งขึ้นตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 มาตรา 7 คือ "...ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน ทำการ วิจัย ให้บริการแก่สังคมและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม..." อ่านต่อ

 
สายตรงผู้บริหาร
 
ปฏิทินล้านนา 2566
 
สำนักงานสีเขียว
 
เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม

หลักสูตรระยะสั้น

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ ประจำปี 2565 : Chiang Mai Design Week 2022
เชิญร่วมงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ ประจำปี 2565 : Chiang Mai Design Week 2022
• ขอเชิญร่วมงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ ประจำปี 2565 : Chiang Mai Design Week 2022 เทศกาลที่รวบรวมงานศิลปะ หัตถกรรม งานออกแบบ สินค้า และบริการสร้างสรรค์มากมาย นำเสนอด้วยแนวคิดสุดเจ๋ง ไอเดียสุดปัง สร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้แก่ทุกท่าน ระหว่างวันที่ 3-11 ธันวาคม 2565 (รวม 9 วัน) เวลา 10.00-20.00 น. โดยมีกิจกรรม ดังนี้:- • ชมงานศิลป์กับนิทรรศการงานออกแบบจากภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม โดยศิลปินรุ่นใหม่และรุ่นเก๋า นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ผ่านแนวคิดและมุมมองที่สะท้อนความเป็นท้องถิ่นสู่สากล (Exhibitions & Showcases) • ช้อปฟิน ชิมเพลิน ไปกับบรรยากาศของตลาด (Pop Market) ที่รวบรวมสินค้างานคราฟต์ และพื้นที่กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ อาทิ เวิร์กช็อป ดนตรี และอาหารท้องถิ่นผสมผสาน เวลา 16.00-22.00 น. ตลอด 9 วัน นอกจากนี้ ยังมีตลาดชุมชนในย่านสร้างสรรค์ เช่น กาดกองเก่า และตลาดชุมชนช้างม่อย ภายใต้แนวคิด "ยูท แอนด์ ยาย" รวมถึง "เมดอินช้างม่อย (Made in Chang Moi)" สินค้าและบริการหลากหลาย ที่จะพาคุณไปรู้จักกับเสน่ห์และความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละชุมชน • กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และภาคธุรกิจ เพื่อต่อยอดศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ (Bussiness Programs) • เวิร์คช็อปงานฝีมือ อาหารและเครื่องดื่มแบบจุกๆ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เชิญร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปอาหารพื้นถิ่น และเรียนรู้การทำอาหารด้วยวัตถุดิบจากท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2565 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- กำหนดการ: ♦ วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 -- กิจกรรม Story of Kao Soy : เรื่องเล่าของข้าวซอย เวลา 10.00-13.00 น. ♦ วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 -- กิจกรรมมหกรรมอาหาร กาดหมั้วไทลื้อลวงเหนือ เวลา 09.00-14.00 น. และ Workshop การทำอาหาร by Chef Black เวลา 10.00-12.00 น.  ♦ วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 -- กิจกรรม Lanna Traditional Food : สาธิตการทำลาบเนื้อ ในบรรยากาศล้านนา พร้อมบรรยายวิธีการเกร็ดความรู้และเรื่องเล่าของลาบเมือง เวลา 10.00-13.00 น.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ► กิจกรรมที่สามารถเรียนรู้และร่วมสนุกสนานกันทั้งครอบครัว (Family Programs) ► สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ณ ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ย่านล่ามช้าง ย่านช้างม่อย ย่านสันกำแพง และทั่วเมืองเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 3-11 ธันวาคม 2565 ► ติดตามข้อมูลเทศกาลฯ ได้ที่ https://www.chiangmaidesignweek.com/cmdw2022 ► Facebook / Instagram: Chiang Mai Design Week
การดู 129 ครั้ง • 16 พฤศจิกายน 2565
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา  สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.  ได้รับรางวัล พิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ได้รับรางวัล พิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ
• พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา  สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.  ได้รับรางวัล “พิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ" สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ได้จัดพิธีมอบรางวัล "พิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ" ให้แก่พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของไทย ที่มีผลงานโดดเด่นในด้านต่างๆ และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้ารับมอบรางวัลดังกล่าว โดยมีนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
การดู 103 ครั้ง • 3 พฤศจิกายน 2565
 

ข่าวกิจกรรม

ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะ
ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะ
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับ Mr.Robert F. Godec (มร.โรเบิร์ต เอฟ. โกเดค) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมด้วยคุณลิสา เอ. บูเจนนาส กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ และทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565
การดู 62 ครั้ง • 9 พฤศจิกายน 2565
 

ทัศนศึกษา/ศึกษาดูงาน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัวร์ภาพสะท้อน ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ในช่วงธุรกิจป่าไม้ ผ่านอาคารสถาปัตยกรรมอาณานิคมอังกฤษ เข้าเยี่ยมชมเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์)
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัวร์ภาพสะท้อน ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ในช่วงธุรกิจป่าไม้ ผ่านอาคารสถาปัตยกรรมอาณานิคมอังกฤษ เข้าเยี่ยมชมเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์)
• เครือข่ายเขียว สวย หอม ร่วมกับภาคีเครือข่าย นำคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัวร์ภาพสะท้อน ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ในช่วงธุรกิจป่าไม้ ผ่านอาคารสถาปัตยกรรมอาณานิคมอังกฤษ เข้าเยี่ยมชมเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) ภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ ในช่วงธุรกิจป่าไม้ผ่านอาคารสถาปัตยกรรมอาณานิคมอังกฤษ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 
การดู 55 ครั้ง • 6 พฤศจิกายน 2565