คุณอยู่ที่นี่

โครงการ

กิจกรรมแอ่วเฮือนไตลื้อ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๒๔-๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแอ่วเฮือนไตลื้อ โดยจัดแสดงวิถีชีวิตชาวไทลื้อ ที่อาศัยอยู่ ณ หมู่บ้านลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานมีกิจกรรมสาธิตการทำอาหารและขนมของชาวไตลื้อ การปั่นฝ้าย การทอผ้า และการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของชาวไทลื้อ นอกจากนี้ยังมีการฝึกปฏิบัติวาดภาพบนร่มจากอำเภอสันกำแพง และฝึกปฏิบัติต้องฉลุลายกระดาษจากสล่าล้านนาให้แก่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้ฝึกปฏิบัติ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐิน โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยอุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ไทย

ต้อนรับนายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และคณะฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และคณะฯ ที่เข้าร่วมประชุมวางแผนการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมไทยในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง โดยมีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อเผยแพร่คุณค่าแห่งความเป็นไทยให้ประจักษ์ต่อสายตาชาวต่างชาติ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

การประชุมเตรียมงานเทศกาลหุ่นนานาชาติ @ เชียงใหม่ ๒๕๕๗

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมเพื่อเตรียมจัดงานเทศกาลหุ่นนานาชาติ @ เชียงใหม่ ๒๕๕๗ (International Puppets Festival @ Chiang Mai ,Thailand 2014) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายมรกต สุดดี ผู้อำนวยการกองสร้างสรรค์กิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บุคลากรจากสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแ

ไทย

พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๕๗

ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย

เสวนาเรื่องดนตรีกลุ่มชนเผ่าในล้านนา

     สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเสวนาเรื่อง ดนตรีกลุ่มชนเผ่าในล้านนา ในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ โรงละคร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดเสวนาดังกล่าวเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะทางดนตรีของกลุ่มชนเผ่าในล้านนา ที่ยังคงความเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง อาทิ ชนเผ่าลีซู ชนเผ่าม้ง ชนเผ่าเมี่ยน ชนเผ่าปกาเกอะญอ ชนเผ่าไทยวน และชนเผ่าไทใหญ่ โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในเ

ไทย

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาดนตรีกลุ่มชนเผ่าในล้านนา

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาดนตรีกลุ่มชนเผ่าในล้านนา ในวันศุกร์ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.

ไทย

พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี ๒๕๕๕

ไทย

     สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ปี ๒๕๕๕ เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติของบุคคลผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้มอบรางวัลและประกาศนียบัตร โดยมีผู้ได้รับรางวัล “ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา” ประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ คุณบุญเสริม สาตราภัย สาขาทัศนศิลป์ (การถ่ายภาพ) แม่ขันแก้ว กันธิมา สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน และแม่ครูบัวเรียว  รัตนมณีภรณ์ สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน การมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นในพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ บริเวณลานสัก ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖

Date: 
จันทร์, 22 เมษายน, 2013 - 10:45

ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปสำคัญใน จ. เชียงใหม่  ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำมหาวิทยาลัย พระพุทธพิงคนคราภิมงคล และพระพุทธบุพพาภิมงคล ประดิษฐานบนรถบุษบก เข้าร่วมขบวนแห่ดังกล่าว  โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ร่วมขบวนสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา  วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖

Date: 
พุธ, 17 เมษายน, 2013 - 10:00

การบรรยายเรื่อง "ประเพณีสงกรานต์ล้านนา "และการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม " โนรา- หนังตะลุง "

ไทย

    สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายเรื่อง "ประเพณีสงกรานต์ล้านนา " เพื่อให้ความรู้เรื่องประเพณีสงกรานต์ล้านนา และเพื่อร่วมอนุรักษ์ประเพณีที่มีมาแต่โบราณอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม โดยชมรมพื้นบ้านล้านนา ชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การแสดงโนรา-หนังตะลุง จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ร่วมแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ-ภาคใต้ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖  ณ โรงละครหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Date: 
พฤหัสบดี, 11 เมษายน, 2013 - 17:00

หน้า

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer