คุณอยู่ที่นี่

โครงการ

เชิญร่วมโครงการลานสรวง ข่วงศิลป์

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมโครงการลานสรวง ข่วงศิลป์ ที่จัดขึ้นในงานแอ่วเฮือน เยือนผญา ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นี้

ไทย

เชิญร่วมโครงการลานสรวง ข่วงศิลป์

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมโครงการลานสรวง ข่วงศิลป์ ที่จัดขึ้นในงานแอ่วเฮือน เยือนผญา ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นี้

ไทย

เชิญร่วมงาน " แอ่วเฮือน เยือนผญา"

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานแอ่วเฮือน เยือนผญา

ไทย

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “วัฒนธรรมการกินล้านนา”

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา โดยจัดบรรยาย สาธิตและให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารล้านนาในหัวข้อ “วัฒนธรรมการกินล้านนา” ในวันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ไทย

เชิญร่วมงาน " แอ่วเฮือน เยือนผญา"

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานแอ่วเฮือน เยือนผญา

ไทย

กิจกรรมแอ่วเฮือนไตลื้อ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๒๔-๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแอ่วเฮือนไตลื้อ โดยจัดแสดงวิถีชีวิตชาวไทลื้อ ที่อาศัยอยู่ ณ หมู่บ้านลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานมีกิจกรรมสาธิตการทำอาหารและขนมของชาวไตลื้อ การปั่นฝ้าย การทอผ้า และการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของชาวไทลื้อ นอกจากนี้ยังมีการฝึกปฏิบัติวาดภาพบนร่มจากอำเภอสันกำแพง และฝึกปฏิบัติต้องฉลุลายกระดาษจากสล่าล้านนาให้แก่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้ฝึกปฏิบัติ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐิน โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยอุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ไทย

ต้อนรับนายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และคณะฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และคณะฯ ที่เข้าร่วมประชุมวางแผนการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมไทยในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง โดยมีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อเผยแพร่คุณค่าแห่งความเป็นไทยให้ประจักษ์ต่อสายตาชาวต่างชาติ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

เสวนาเรื่องดนตรีกลุ่มชนเผ่าในล้านนา

     สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเสวนาเรื่อง ดนตรีกลุ่มชนเผ่าในล้านนา ในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ โรงละคร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดเสวนาดังกล่าวเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะทางดนตรีของกลุ่มชนเผ่าในล้านนา ที่ยังคงความเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง อาทิ ชนเผ่าลีซู ชนเผ่าม้ง ชนเผ่าเมี่ยน ชนเผ่าปกาเกอะญอ ชนเผ่าไทยวน และชนเผ่าไทใหญ่ โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในเ

ไทย

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาดนตรีกลุ่มชนเผ่าในล้านนา

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาดนตรีกลุ่มชนเผ่าในล้านนา ในวันศุกร์ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.

ไทย

หน้า

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer