คุณอยู่ที่นี่

โครงการ

การประชุมเตรียมงานเทศกาลหุ่นนานาชาติ @ เชียงใหม่ ๒๕๕๗

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมเพื่อเตรียมจัดงานเทศกาลหุ่นนานาชาติ @ เชียงใหม่ ๒๕๕๗ (International Puppets Festival @ Chiang Mai ,Thailand 2014) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายมรกต สุดดี ผู้อำนวยการกองสร้างสรรค์กิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บุคลากรจากสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแ

ไทย

พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๕๗

ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย

เสวนาเรื่องดนตรีกลุ่มชนเผ่าในล้านนา

     สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเสวนาเรื่อง ดนตรีกลุ่มชนเผ่าในล้านนา ในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ โรงละคร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดเสวนาดังกล่าวเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะทางดนตรีของกลุ่มชนเผ่าในล้านนา ที่ยังคงความเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง อาทิ ชนเผ่าลีซู ชนเผ่าม้ง ชนเผ่าเมี่ยน ชนเผ่าปกาเกอะญอ ชนเผ่าไทยวน และชนเผ่าไทใหญ่ โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในเ

ไทย

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาดนตรีกลุ่มชนเผ่าในล้านนา

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาดนตรีกลุ่มชนเผ่าในล้านนา ในวันศุกร์ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.

ไทย

พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี ๒๕๕๕

ไทย

     สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ปี ๒๕๕๕ เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติของบุคคลผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้มอบรางวัลและประกาศนียบัตร โดยมีผู้ได้รับรางวัล “ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา” ประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ คุณบุญเสริม สาตราภัย สาขาทัศนศิลป์ (การถ่ายภาพ) แม่ขันแก้ว กันธิมา สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน และแม่ครูบัวเรียว  รัตนมณีภรณ์ สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน การมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นในพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ บริเวณลานสัก ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖

Date: 
จันทร์, 22 เมษายน, 2013 - 10:45

ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปสำคัญใน จ. เชียงใหม่  ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำมหาวิทยาลัย พระพุทธพิงคนคราภิมงคล และพระพุทธบุพพาภิมงคล ประดิษฐานบนรถบุษบก เข้าร่วมขบวนแห่ดังกล่าว  โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ร่วมขบวนสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา  วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖

Date: 
พุธ, 17 เมษายน, 2013 - 10:00

การบรรยายเรื่อง "ประเพณีสงกรานต์ล้านนา "และการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม " โนรา- หนังตะลุง "

ไทย

    สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายเรื่อง "ประเพณีสงกรานต์ล้านนา " เพื่อให้ความรู้เรื่องประเพณีสงกรานต์ล้านนา และเพื่อร่วมอนุรักษ์ประเพณีที่มีมาแต่โบราณอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม โดยชมรมพื้นบ้านล้านนา ชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การแสดงโนรา-หนังตะลุง จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ร่วมแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ-ภาคใต้ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖  ณ โรงละครหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Date: 
พฤหัสบดี, 11 เมษายน, 2013 - 17:00

พิธีเปิดงานละครหุ่นตระการตาอาเซียน ASEAN Enchanting Puppets 2013

ไทย

พิธีเปิดงานละครหุ่นตระการตาอาเซียน ASEAN Enchanting Puppets 2013

    เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ททท. ร่วมกับ มช. ได้จัดพิธีเปิดงานละครหุ่นตระการตาอาเซียน ASEAN Enchanting Puppets 2013 ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุรพล เศวคเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด งานดังกล่าวถือกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2556 โดยการดำเนินงานโดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังมีศิลปินจากคณะละครหุ่นเข้าร่วมทั้งสิ้น 8 ประเทศ ได้แก่ ลาว สหภาพเมียนมาร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ภายในงานพบกับการแสดงจากละครหุ่นจากหลากหลายกลุ่มประเทศอาเซียนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีการสาธิต และการเสวนาเกี่ยวกับศิลปะหุ่นอีกด้วย

   นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีที่ได้เป็นเจ้าภาพในการเป็นศูนย์รวมการสื่อสารผ่านวัฒนธรรม และศิลปะด้านการแสดงหุ่นของแต่ละประเทศ ซึ่งหาชมได้ยากยิ่งในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจากหลากหลายประเทศในกลุ่มอาเซียน ที่ได้ให้การสนับสนุนคณะละครหุ่นซึ่งตัวแทนของแต่ละประเทศได้ให้เกียรติร่วม เสวนา สาธิต และแสดงละครหุ่นตระการตาอาเซียน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือ เพื่อยืนยันว่าแต่ละประเทศพร้อมที่จะรับมือกับการเป็นประชาคมอาเซียนร่วมกันในปี 2558 นี้

   ด้านรองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่าการจัดงานละครหุ่นตระการตาอาเซียน ASEAN Enchanting Puppets 2013 เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคลากรและนักศึกษาจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้นเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ในด้านศิลปะการแสดงละครหุ่น ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงที่เก่าแก่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า ของทุกชาติ และหาชมได้ยากคณะละครหุ่นจากทั้ง 9 ประเทศอาเซียน ที่เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมอันงดงามโดยผ่านศิลปะการแสดงละครหุ่นในครั้งนี้ ยังจะได้ให้ความรู้ในเชิงวิชาการและทางปฏิบัติ ทั้งด้านศิลปะ เทคนิคการบังคับหุ่น รวมทั้งรูปแบบการนำเสนอ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งความเหมือนและความต่าง ให้กับ นักเรียน นักศึกษา กลุ่มศิลปิน รวมทั้งสาธารณชนที่สนใจอีกด้วยโดยทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะมีส่วนเสริมทัศนคติที่ดีและกระตุ้นให้เกิดความสำนึกต่อศิลปวัฒนธรรมในเชิงอนุรักษ์และสร้างสรรค์

   นาย สุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยังกล่าวอีกว่า ความแปลกใหม่ของการจัดงานประจำปี ๒๕๕๖ นี้เป็นความตั้งใจของ ททท. ที่อยากจะต่อยอดหุ่นพื้นบ้านไปสู่กิจกรรมระดับสากลที่เปิดกว้างมากขึ้น นำมาสู่การจัดเทศกาลหุ่นนานาชาติ ภายใต้ชื่องาน “ละครหุ่น ตระการตา อาเซียน” (ASEAN Enchanting Puppets 2013) ซึ่งนอกจากจะเป็นโอกาสในการเผยแพร่ศิลปะการแสดงหุ่นไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติแล้ว ยังนำเอาศิลปะละครหุ่นประจำชาติของประเทศในกลุ่มอาเซียน มานำเสนอเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีศิลปิน นักวิชาการที่เป็นองค์ความรู้มาร่วมถ่ายทอดทั้งในแง่มุมวิชาการ เทคนิคในรูปแบบเสวนา สาธิต นิทรรศการ และการแสดงประกอบแสง สี เสียง ที่จะช่วยเพิ่มอรรถรสในการชมมากขึ้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เชื่อว่า ทุกตัวละครหุ่น ล้วนมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและสามารถสะท้อนวิถีชีวิตที่แตกต่างกันอย่างน่าสนใจ และมีความสอดรับกับการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจำเป็นยิ่งที่เราต้องทำความรู้จักกันในฐานะพลเมืองอาเซียนอีกมิติหนึ่ง มีการเรียนรู้และเคารพในวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย ทำให้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองจากการจัดงานครั้งนี้ จึงเปรียบเสมือนความสำเร็จหนึ่งในการเชื่อมสัมพันธไมตรีอันเหนียวแน่นในความเป็นอาเซียนผ่านการแสดงละครหุ่นได้เป็นอย่างดี 

 

Date: 
อังคาร, 26 กุมภาพันธ์, 2013 - 11:45
Mark to Top: 
ทั่วไป

ร่วมพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัญญาและศาสนา แด่พระเทพวรสิทธาจารย์ (ธงชัย สุวณณสิริ)

ไทย

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัญญาและศาสนา แด่พระเทพวรสิทธาจารย์  โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และรองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวประกาศสดุดีเกียรติคุณ พร้อมด้วย คณะพระภิกษุ สามเณร กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธี ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร  วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

Date: 
ศุกร์, 15 กุมภาพันธ์, 2013 - 18:00

ททท. ร่วมกับ มช. จัดงานแถลงข่าว ละครหุ่นตระการตาอาเซียน ASEAN Enchanting Puppets 2013

ไทย

   เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแถลงข่าว ละครหุ่นตระการตาอาเซียน ASEAN Enchanting Puppets 2013 ณ พิพิธภัณฑ์ เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณวิวัฒน์ชัย บุญภักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าว

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในปี 2558 ที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร และนักศึกษา การจัดฝึกอบรมในด้านต่างๆ การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา การเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ในกลุ่มประเทศอาเซียน และนับเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงาน “ละครหุ่นตระการตาอาเซียน ASEAN Enchanting Puppets2013” ขึ้น โดยการดำเนินการโดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และได้รับเกียรติจากคณะละครหุ่นจากหลากหลายประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน อาทิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพเมียนมาร์ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และสิงคโปร์ มาร่วมการสืบสานและเสริมสร้างเอกลักษณ์แห่งอารยธรรม และเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันในการเตรียมตัวที่จะเปิดประตูสู่อาเซียนในปี 2558 โดยผ่านทางศิลปวัฒนธรรมการแสดงประเภทละครหุ่นอันมีความเกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกันมาแต่เก่าก่อน ศิลปะละครหุ่น คงความมีเสน่ห์ และอัตลักษณ์เฉพาะของหุ่นละคร ในความเหมือนและความต่างของแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนที่นับว่ามหัศจรรย์ตระการตาหาชมได้ยากยิ่ง

ด้านนายวิวัฒน์ชัย บุญภักดิ์ กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักในเรื่องกิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยในครั้งนี้ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน ละครหุ่นตระการตาอาเซียน ASEAN Enchanting Puppets2013 นี้ขึ้น เพื่อร่วมสืบสานศิลปะละครหุ่น และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อนบ้านประเทศอาเซียนโดยผ่านละครหุ่น ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของแต่ละชาติที่หาชมดูได้อยาก งานดังกล่าวจะกำหนดจัดขึ้นโดยพิธีเปิดจะมีในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 18.00 น.-21.00 น. และ กิจกรรมการแสดงการเชิดละครหุ่น การสาธิตการประดิษฐ์ละครหุ่น  และการเสวนาเกี่ยวกับละครหุ่น ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00-21.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และโรงละครหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การจัดงานในครั้งนี้ได้มีคณะละครหุ่นจาก 9 ประเทศเข้าร่วมงาน ละครหุ่นตระการตาอาเซียน ASEAN Enchanting Puppets 2013 ได้แก่ ไทย ลาว พม่า เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา ซึ่งกิจกรรมภายในงานจะมีนิทรรศการและการสาธิตการประดิษฐ์หุ่นละคร การเสวนาและสาธิตเทคนิคการเชิดหุ่นละคร อาทิ หุ่นกระบอก หุ่นน้ำเวียดนาม หนังตะลุง หนังใหญ่ หุ่นสายพม่า หุ่นสายเสมา หุ่นเงาพระจันทร์พเนจร หุ่นชนเผ่าจากคณะละครหุ่นเชียงใหม่ฮอบบีฮัท และการแสดงละครหุ่นตระการตาอาเซียนจากหลากหลายประเทศ โดยเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้สนใจเข้าร่วมชมงาน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 053-943625 หรือ http://art-culture.cmu.ac.th

 

Date: 
ศุกร์, 15 กุมภาพันธ์, 2013 - 11:00
Mark to Top: 
ทั่วไป

หน้า

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer