คุณอยู่ที่นี่

ทัศนศึกษา

ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนาแก่นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์

ไทย

      สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่คณะวิจิตรศิลป์ ในงาน " ขันโตกต้อนรับน้องใหม่ " โดยกิจกรรมนี้คณะวิจิตรศิลป์ได้จัดขึ้นเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ และให้นักศึกษาสร้างความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อีกทั้งยังเป็นการได้เรียนรู้วัฒนธรรมล้านนนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการศึกษา ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Date: 
ศุกร์, 7 มิถุนายน, 2013 - 15:30

บรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมรับน้องนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๖

ไทย

      ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บรรยายให้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา และแนะนำหน่วยงานให้แก่นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ ในกิจกรรมรับน้องนักศึกษาใหม่ " กินข้าว ใบตอง " เพื่่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่และเป็นการเรียนรู้่วัฒนธรรมแบบบูรณาการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักฯ  พร้อมด้วย คณาจารย์ นักศึกษาภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์เข้าร่วมกิจกรรม วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Date: 
พฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม, 2013 - 11:45

คณะครูจากโรงเรียนวารีเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ เข้าศึกษาเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

ไทย

คณะครูจากโรงเรียนวารีเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ จำนวน ๔๓ คน เข้าศึกษาเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา รูปแบบ ลักษณะของบ้านและความแตกต่างของบ้านโบราณและบ้านปัจจุบัน พร้อมทั้งวาดภาพเรือนโบราณที่หาดูได้ยาก วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๑.๓๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Date: 
พุธ, 14 ธันวาคม, 2011 - 14:00

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer