คุณอยู่ที่นี่

ทัศนศึกษา

เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จ.ลำพูน ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรม และสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จ.ลำพูน ที่เข้าศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ภายใต้โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรม และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมตามแนวทางพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.

ไทย

ต้อนรับคณาจารย์และ นักศึกษาจาก Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ที่ร่วมโครงการ workshop และศึกษาแหล่งเรียนรู้สถาปัตยกรรมเมืองเชียงใหม่ โดยการนำของ อาจารย์ ดร. เอกชัย มหาเอก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนภาเชียงใหม่

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนภาเชียงใหม่ ที่เข้ามาทัศนศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้จักบ้านเรือนในล้านนาตลอดจนเกิดความรัก ความหวงแหน และร่วมอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเรือนล้านนา และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

ต้อนรับนักศึกษากระบวนวิชามนุษย์และศิลปะ คณะวิจิตรศิลป์ มช.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษากระบวนวิชา มนุษย์และศิลปะ ที่เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านศิลปะ และได้เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา ในวันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

ต้อนรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ม. แม่โจ้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมวาดเส้นสีน้ำ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ ๑ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการแสดงแบบสถาปัตยกรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗

ไทย

ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนาแก่นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์

ไทย

      สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่คณะวิจิตรศิลป์ ในงาน " ขันโตกต้อนรับน้องใหม่ " โดยกิจกรรมนี้คณะวิจิตรศิลป์ได้จัดขึ้นเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ และให้นักศึกษาสร้างความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อีกทั้งยังเป็นการได้เรียนรู้วัฒนธรรมล้านนนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการศึกษา ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Date: 
ศุกร์, 7 มิถุนายน, 2013 - 15:30

บรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมรับน้องนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๖

ไทย

      ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บรรยายให้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา และแนะนำหน่วยงานให้แก่นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ ในกิจกรรมรับน้องนักศึกษาใหม่ " กินข้าว ใบตอง " เพื่่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่และเป็นการเรียนรู้่วัฒนธรรมแบบบูรณาการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักฯ  พร้อมด้วย คณาจารย์ นักศึกษาภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์เข้าร่วมกิจกรรม วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Date: 
พฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม, 2013 - 11:45

หน้า

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer