คุณอยู่ที่นี่

ลานคำ

อักษร:

กหลฯา

กะหลา  เป็นคำกริยา หมายถึงเทียมคู่หรือการเข้าคู่ การถ่วงดุล เรียกคนสองคนที่มีความเหมาะสมกันว่า คู่กะหลา

Total views: 280
อักษร:

กหลฯัด

กะหลัด  เป็นคำกริยา  หมายถึง กลัด คือเสียบขัดไว้ด้วยของแหลม ซึ่งใช้กับของเล็กเช่น ไม้กลัดกระทงใบตอง หรือเข็มซ่อนปลายที่เรียก เข็มกะหลัดหากเป็นสิ่งที่มีขนาดใหญ่ หมายถึงการขัดไว้ด้วยวัตถุขนาดยาว เช่น ขัดประตูด้วยลำไม้ไผ่

Total views: 484
อักษร:

กวัอฯกกวอฯม

กระว็อกกระวอม  เป็นคำวิเศษณ์ หมายถึง สกปรกมอมแมม มักใช้กับเด็กที่มีหน้าตามอมแมมว่า หน้ากะว็อกกะวอม

 

Total views: 544
อักษร:

กเลิบฯฯะ

กะเลิบ็  เป็นคำนามหมายถึง กระเป๋าหิ้วซึ่งกระเป๋านี้จะต้องเป็นกระเป๋าหิ้วขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เท่านั้น มิได้หมายถึงกระเป๋าโดยทั่วไป มีบางคนเข้าใจผิดคิดว่า กะเลิบ็หมายถึง กระเป๋าแปลว่ากระเป๋าทุกชนิดตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นความเข้าใจผิด ๆ

Total views: 654
อักษร:

กลิกฯกลิ่นฯ

กะลิกกะลิ่น  เป็นคำกริยา หมายถึงการจับต้องบ่อย ๆ มีความหมายโดยปริยายคือการดูแลเอาใจใส่หรือรักษาไว้เป็นอย่างดี เช่น ไอ่แก้วมีพระข่ามอยู่องค์หนึ่ง มันฮักษาไว้กะลิกกะลิ่น

Total views: 389
อักษร:

กลิกฯ

กะลิก  เป็นคำกริยา หมายถึง คลึงคืออาการที่อาจใช้มือหรืออวัยวะอื่นเช่น ศอก คลึงโดยการกดแล้วผลักไปมา อย่างการคลึงเส้นเอ็นเวลานวด อีกอย่างหนึ่งคือ ใช้ฝ่ามือทับวัตถุทรงแท่ง เช่นเทียนแล้วหมุนกลับไปกลับมาในแนวนอน

Total views: 385
อักษร:

กล่างฯ

กะล่าง  เป็นคำนาม หมายถึงใต้ถุนบ้านและหมายรวมไปถึงบริเวณรอบ ๆ บ้าน โดยเฉพาะบริเวณใต้ถุนนั้นมักมีคำว่า พื้น” (อ่าน ปื๊น = ใต้) นำหน้าเสมอ คำว่า พื้นกะล่าง”  จึงหมายเฉพาะใต้ถุนบ้าน ส่วน กะล่างจะหมายถึงใต้ถุนบ้านหรือบริเวณรอบ ๆ บ้านก็ได้

Total views: 546
อักษร:

กหลฯอฯฯักน่อฯง

กะหล็อกน่อง  เป็นคำนาม หมายบริเวณซอกขาพับ หรือ ซอกหลังเข่า คำว่า กะหล็อกน่องมักปรากฏหลังคำว่า ลักเมาในสำนวน ลักเมากะหล็อกน่องหมายถึง แอบรักเขาข้างเดียว เพียงแค่เห็นซอกขาพับ (ของผู้หญิง) ก็เกิด หลงใหลมัวเมาแล้ว

Total views: 764
อักษร:

กหลฯัอฯฯก

กะหล็อก  เป็นคำนาม หมายถึง จอก คือ ขันน้ำขนาดเล็ก รวมถึงกระป๋อง กะลา

Total views: 463
อักษร:

กลอฯมวัอฯก

กะลอมว็อก  เป็นคำกริยา หมายถึง อาการที่ใช้ผ้าคลุมศีรษะให้เห็นเฉพาะใบหน้า

                

Total views: 377

หน้า

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer