คุณอยู่ที่นี่

มรดกล้านนา

 ในแต่ละวันในรอบสัปดาห์ ชาวล้านนาเชื่อว่าบนร่างกายของมนุษย์จะมีทั้งสิ่งที่เป็นมงคลและอัปมงคลเลื่อนไหลไปสถิตตามตำแหน่งต่าง ๆ ของร่างกาย โดยที่สิ่งมงคลเป็นศรี และสิ่งอัปมงคลเป็นกาลกิณีและจัญไร ตำแหน่งดังกล่าวชาวล้านนานิยมชำระล้างด้วยน้ำส้มป่อย เฉพาะส่วนที่ศรีสถิตอยู่นอกจากจะถูกชำระแล้ว ยังต้องให้ความสำคัญด้วยการแต่งแต้มหรือชะโลมด้วยเครื่องประทินกลิ่นหอมจึงจะเป็นมงคล....(ดูไฟล์แนบ)

 

Total views: 413

ระบบวันตามความเชื่อของล้านนาที่ถือว่าเป็นวันดีที่สุดสำหรับการประกอบกิจการอันเป็นมงคลได้แก่ วันติถีทั้ง ๕ คือวันนันทาติถี ภัทราติถี ไชยาติถี ริตตาติถี และปุณณาติถี วันต่าง ๆ เหล่านี้ ตามตำราโบราณท่านให้ดูจากวันข้างขึ้นข้างแรม ตามระบบจันทรคติที่สัมพันธ์กับวันต่าง ๆ ในรอบสัปดาห์ดังนี้....(ดูไฟล์แนบ)

Total views: 238

วัวธนู เป็นเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่ง ซึ่งมีทั้งลักษณะที่เป็นรูปลักษณ์ของวัวอันเกิดจากการหล่อ ปั้น แกะ และสานรวมถึงรูปสัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นเป็นรูปเขาวัว วัวธนูที่เป็นรูปลักษณ์ของวัว วัวธนูชนิดที่ได้จากการหล่อ มักเป็นรูปหล่อจากโลหะอาถรรพณ์ เช่นเศษบาตรพระที่แตกชำรุด ตะปูตอกโลงศพผีตายโหงเจ็ดป่าช้าหรือโลหะที่ถลุงจากทองขวานฟ้า (แร่โลหะที่อยู่....(ดูไฟล์แนบ)

Total views: 468

เรื่องของวัวธนู ได้กล่าวถึงลักษณะทั่วไปโดยภาพรวม และลงรายละเอียดด้านพิธีกรรมเฉพาะประเภทที่ได้จากการหล่อปั้น และแกะ แต่ยังมิได้กล่าวถึงวัวธนูที่สร้างขึ้นหยาบ ๆ คือประเภทที่สานหรือทำขึ้นเฉพาะกิจเป็นครั้งคราว ตลอดจนวัวธนูที่เป็นรูปสัญลักษณ์โดยการไขว้ตอกเป็นรูปเขาวัวและใช้หญ้าคาสดสอดนิ้วมือที่เรียก ธนูมือฉะนั้นจึงขอเสนอสิ่งที่ค้างไว้ พร้อม....(ดูไฟล์แนบ)

Total views: 339

ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ผู้เฒ่าผู้แก่ที่หมดภาระงานทางบ้าน จะไปนอนที่วัดในวันธรรมสวนะเพื่อประพฤติปฏิบัติถืออุโบสถศีลตลอดระยะเวลาของวันและค่ำคืนนั้น จนกระทั่งรุ่งสางถึงจะลาอุโบสถศีลเช้าวันใหม่ดังกล่าว ผู้มีฐานะดีนิยมทำบุญเลี้ยงอาหารและให้ทานจตุปัจจัยแด่ผู้ออกจากการถือศีลมาใหม่ ๆ ด้วยเชื่อว่าจะได้อานิสงส์มาก เหตุนี้จึงยึดถือปฏิบัติจนเป็นประเพณี ....(ดูไฟล์แนบ)

Total views: 494

ประเพณีสิบสองเป็ง เป็นประเพณีทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปหาผู้ที่ล่วงลับ ในวันเพ็ญเดือนสิบสองเหนือ หรือเดือนสิบของภาคกลางโดยเฉพาะ เพราะเชื่อกันว่า ในวันดังกล่าว พระยายมราชได้ปลดปล่อยวิญญาณของผู้ตายให้กลับมาสู่โลกมนุษย์ เพื่อรับเอาส่วนกุศลผลบุญจากญาติพี่น้อง ดังนั้นจึงมีการไปทำบุญที่วัดอย่างมากมาย....(ดูไฟล์แนบ)

Total views: 1,250

กิ๋นก๋วยสลาก เป็นคำกลาง ๆ ที่ใช้เรียกชื่องานทำบุญสลากภัต สำหรับบางท้องที่อาจเรียกชื่อต่างกันไป เช่น กิ๋นสลาก กิ๋นข้าวสลาก ตานสลาก และตานก๋วยสลาก เป็นต้น ทั้งนี้คำเรียกขานดังกล่าวก็ไม่ได้หนีห่างจากความหมายในเรื่องของการกิน และการให้ทาน....(ดูไฟล์แนบ)

Total views: 454

งาน กิ๋นก๋วยสลากเป็นงานใหญ่ จึงมีการจัดเตรียมงานล่วงหน้าทั้งในส่วนของวัด และในส่วนของบ้าน สำหรับบริเวณวัดจะมีการแผ้วถาง ล้างถ้วยชามและนิมนต์พระภิกษุ สามเณรจากวัดใกล้เคียงไว้ล่วงหน้า ส่วนบ้านก็จะจัดเตรียมสถานที่และสิ่งของเครื่องไทยทาน มีการจักสานแต่งพุ่มเป็นต้น งานเหล่านี้จะจัดเตรียมล่วงหน้ามาก่อน และจะเข้มข้นถึงที่สุดในวันดา ซึ่งในวันดังกล่าวจะคึกคักสนุกสนาน....(ดูไฟล์แนบ)

Total views: 465

 เครื่องรางที่ชาวล้านนาเชื่อถือกันมาแต่โบราณ ประเภทหนึ่งได้แก่ เขี้ยว เขา นอ งา โดยเชื่อกันว่ามีสรรพคุณทางเมตตามหานิยม คงกระพันชาตรี เสริมบุญบารมี สามารถขับไล่และป้องกันภูตผีปีศาจ คุณไสยต่าง ๆ ตลอดจนเป็นสิ่งบันดาลโชคลาภสำหรับผู้ที่มีไว้ครอบครอง....(ดูไฟล์แนบ)

 

 

Total views: 677

มหาตู้บหลวง เป็นชื่อของมนต์ที่โบราณาจารย์แต่งไว้ เพื่อใช้สวดเสกขับไล่สิ่งที่เป็นอัปมงคลทั้งปวง คำว่า ตู้บหมายถึงเอนราบไป ยุบลงไป ชื่อพระคาถานี้จึงหมายถึง การเอนราบไปหรือยุบลงไปของสิ่งอัปมงคลทั้งหลายด้วยอานุภาพของพระคาถานี้ มนต์มหาตู้บหลวงหรือมหาตู้บขึ้นต้นด้วยคำว่า โอม ซึ่งเป็นศัพท์สนธิจากคำว่า อ  อุ  ม  ซึ่งในศาสนาพราหมณ์นั้น    หมายถึง พระศิวะ....(ดูไฟล์แนบ)

Total views: 640

หน้า

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer