รูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนล้านนา

รูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนล้านนา


(18 มกราคม 2560 15:51:58 น.)
(18 มกราคม 2560 15:51:13 น.)
(18 มกราคม 2560 15:50:42 น.)
(18 มกราคม 2560 15:50:13 น.)
(18 มกราคม 2560 15:49:23 น.)
(18 มกราคม 2560 15:48:54 น.)
(18 มกราคม 2560 15:47:42 น.)
(18 มกราคม 2560 15:46:40 น.)
(18 มกราคม 2560 15:44:13 น.)
 
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com