ผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ

ผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ


สรุปผลงานที่น่าภาคภูมิใจ รอบ 1 ปี 6 เดือน (17 พฤษภาคม 2557 - 16 พฤศจิกายน 2558) ของผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (15 มีนาคม 2559 11:33:08 น.)
รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 1 ปี 6 เดือน (17 พฤษภาคม 2557 - 16 พฤศจิกายน 2558) ของผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (15 มีนาคม 2559 11:31:32 น.)
บทสรุปแนวคิดในการบริหารสู่เป้าหมาย (Concept Paper) รอบ 1 ปี 6 เดือน (17 พฤษภาคม 2557 - 16 พฤศจิกายน 2558) ของผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (15 มีนาคม 2559 11:27:47 น.)
 
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com