KM

KM


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการความรู้เรื่อง ขั้นตอนก่อนการให้พัสดุจัดซื้อจัดจ้าง และการรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ
20 ส.ค 2558 13:43:45 น. [view:10]
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการความรู้เรื่อง ขั้นตอนก่อนการให้พัสดุจัดซื้อจัดจ้าง และการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ให้แก่บุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีนายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ หัวหน้างานบ...
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการไวรัสในคอมพิวเตอร์
04 เม.ย 2559 10:47:22 น. [view:7]
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการไวรัสในคอมพิวเตอร์ ให้แก่บุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีนายพิชัย แสงบุญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ให้ความรู้เรื่องดังกล่าว ในวันที่ 15 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ...
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: art-file160404104722.ppt
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เบื้องต้น
20 ส.ค 2558 13:39:56 น. [view:8]
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เบื้องต้น ให้แก่บุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีนายศุภฤกษ์ กุลสุ และนายต่อพงษ์ เสมอใจ นักช่างศิลป์ ให้ความรู้เรื่องดังกล่าว ในวันที่ 9 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริ...
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: pdf-document.pdf
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันอาทิตย์ 08.30 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com

>>ระบบสารสนเทศ<<