KM

KM


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการความรู้เรื่อง ขั้นตอนก่อนการให้พัสดุจัดซื้อจัดจ้าง และการรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการความรู้เรื่อง  ขั้นตอนก่อนการให้พัสดุจัดซื้อจัดจ้าง และการรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการความรู้เรื่อง ขั้นตอนก่อนการให้พัสดุจัดซื้อจัดจ้าง และการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ให้แก่บุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีนายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ หัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ และนางสาววนิดา เชื้อคำฟู พนักงานปฏิบัติงาน ให้ความรู้เรื่องดังกล่าว ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เขียนเมื่อ: 20 ส.ค 2558 13:43:45 น. (view: 1572)
รูปภาพประกอบเพิ่มเติม
รูปภาพประกอบเพิ่มเติม
รูปภาพประกอบเพิ่มเติม
รูปภาพประกอบเพิ่มเติม
รูปภาพประกอบเพิ่มเติม
 
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com