KM

KM


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เบื้องต้น
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เบื้องต้น
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เบื้องต้น ให้แก่บุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีนายศุภฤกษ์ กุลสุ และนายต่อพงษ์ เสมอใจ นักช่างศิลป์ ให้ความรู้เรื่องดังกล่าว ในวันที่ 9 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: pdf-document.pdf
เขียนเมื่อ: 20 ส.ค 2558 13:39:56 น. (view: 22)
รูปภาพประกอบเพิ่มเติม
รูปภาพประกอบเพิ่มเติม
รูปภาพประกอบเพิ่มเติม
รูปภาพประกอบเพิ่มเติม
รูปภาพประกอบเพิ่มเติม
รูปภาพประกอบเพิ่มเติม
รูปภาพประกอบเพิ่มเติม
รูปภาพประกอบเพิ่มเติม
รูปภาพประกอบเพิ่มเติม
รูปภาพประกอบเพิ่มเติม
 
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันอาทิตย์ 08.30 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com

>>ระบบสารสนเทศ<<