บุคลากร

บุคลากร

สำนักงานสำนัก

นางสาวปัทมา จักษุรัตน์
นางสาวปัทมา จักษุรัตน์
ตำแหน่ง:
เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และรักษาการแทนหัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ
โทรศัพท์:
053 943 631
อีเมล:
pattama.j@cmu.ac.th

งานบริหารทั่วไป

นางสาววนิดา เชื้อคำฟู
นางสาววนิดา เชื้อคำฟู
ตำแหน่ง:
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์:
053 943 635
อีเมล:
wanida.ch@cmu.ac.th
นางรพีพรรณ ศรีทะ
นางรพีพรรณ ศรีทะ
ตำแหน่ง:
พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์:
053 943 624
อีเมล:
rapipan.s@cmu.ac.th
นายนนทกานต์ ยอดแก้ว
นายนนทกานต์ ยอดแก้ว
ตำแหน่ง:
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์:
053 943 636
อีเมล:
nonthakan.yo@cmu.ac.th
นางสาวชนาภา คำวงค์
นางสาวชนาภา คำวงค์
ตำแหน่ง:
นักการเงินและบัญชี
โทรศัพท์:
053 943 634
อีเมล:
saowanee.k@cmu.ac.th
นายกิตติพันธ์ ไชยยาติ๊บ
นายกิตติพันธ์ ไชยยาติ๊บ
ตำแหน่ง:
พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์:
053 943 633
อีเมล:
kittipan.c@cmu.ac.th
นายปัญญา แก้วคำ
นายปัญญา แก้วคำ
ตำแหน่ง:
พนักงานช่าง
โทรศัพท์:
053 943 624
อีเมล:
panya.k@cmu.ac.th
นายสนอง คำบุญปั๋น
นายสนอง คำบุญปั๋น
ตำแหน่ง:
พนักงานบริการทั่วไป
โทรศัพท์:
053 943 624
อีเมล:
Sanong.k@cmu.ac.th
นางสาวจุฑามาศ ถนัดกิจ
นางสาวจุฑามาศ ถนัดกิจ
ตำแหน่ง:
พนักงานบริการทั่วไป
โทรศัพท์:
053 943 624
อีเมล:
Juthamas.k@cmu.ac.th

งานบริการและประกันคุณภาพ

นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์
นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์
ตำแหน่ง:
พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์:
053 943 629
อีเมล:
santtasana.p@cmu.ac.th
นางสาววาสนา  มาวงค์
นางสาววาสนา มาวงค์
ตำแหน่ง:
พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์:
053 94 3625
อีเมล:
wassana.mawong@cmu.ac.th

ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา
นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา
ตำแหน่ง:
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์:
053 943 637
อีเมล:
thapanee.kr@cmu.ac.th
นายสนั่น ธรรมธิ
นายสนั่น ธรรมธิ
ตำแหน่ง:
พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์:
053 943 637
อีเมล:
sanan@cmu.ac.th
นายต่อพงษ์ เสมอใจ
นายต่อพงษ์ เสมอใจ
ตำแหน่ง:
นักช่างศิลป์
โทรศัพท์:
053 943 638
อีเมล:
torpong.samerjai@cmu.ac.th
นางสาวชุติมา พรหมาวัฒน์
นางสาวชุติมา พรหมาวัฒน์
ตำแหน่ง:
พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์:
053 943 626
อีเมล:
chutiima.pommavut@cmu.ac.th
นายสุขธรรม โนบาง
นายสุขธรรม โนบาง
ตำแหน่ง:
นักช่างศิลป์
โทรศัพท์:
053 943 632
อีเมล:
sukthum.n@cmu.ac.th
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันอาทิตย์ 08.30 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com

>>ระบบสารสนเทศ<<