คณะกรรมการบริหารประจำสำนักศิลปวัฒนธรรม

คณะกรรมการบริหารประจำสำนักศิลปวัฒนธรรม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
ประธานกรรมการบริหารประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
Tel: 053-943-621
E-mail: maisvet@gmail.com , vilawan.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม
กรรมการบริหารประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
Tel: 053-943-622
E-mail: m_manasam@hotmail.com , manop.mana@cmu.ac.th
นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา
กรรมการบริหารประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
Tel: 053 943 637
E-mail: thapanee.kr@cmu.ac.th
นางสาวปัทมา จักษุรัตน์
เลขานุการคณะกรรมการบริหารประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
Tel: 053 943 631
E-mail: pattama.j@cmu.ac.th
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันอาทิตย์ 08.30 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com

>>ระบบสารสนเทศ<<