คณะกรรมการบริหารประจำสำนักศิลปวัฒนธรรม

คณะกรรมการบริหารประจำสำนักศิลปวัฒนธรรม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ประธานกรรมการบริหารประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม)
Tel: 053 943 621
E-mail: maisvet@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (กรรมการบริหารประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม)
Tel: 053 943 622
E-mail: m_manasam@hotmail.com
นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (กรรมการบริหารประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม)
Tel: 053 943 637
E-mail: thapanee.kr@cmu.ac.th
นางสาวปัทมา จักษุรัตน์
เลขานุการสำนัก (เลขานุการในคณะกรรมการบริหารประจำสำนัก)
Tel: 053 943 631
E-mail: pattama.j@cmu.ac.th
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com