รวมข่าวทั้งหมด

รวมข่าวทั้งหมด

ค้นหาข่าวตามช่วงเวลา
ตั้งแต่ คลิกเพื่อเลือกวันที่
ถึง คลิกเพื่อเลือกวันที่
act-pic150409084216.JPG
"กิจกรรม Lanna Culture Workshop" NEW!
เขียน: 09 เม.ย 2558 08:42:16 น. (view: 50)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Lanna Culture Workshop ภายใต้โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย-ล้านนา โดยบรรยายให้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมล้านนาและจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150408113730.jpg
ขอเชิญร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 NEW!
เขียน: 08 เม.ย 2558 11:37:30 น. (view: 314)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์ในงาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่” ซึ่งจัดโดยเทศบาลนครเชียงให...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150408110437.jpg
ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมแห่งประเทศไทย
เขียน: 08 เม.ย 2558 11:04:37 น. (view: 59)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในโครงการประชุมสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมแห่งประเทศไทย ที่เข้าร่วมประชุมฯ เรื่อง "ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์" ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150408105837.jpg
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมศึกษา โรงเรียน Brain School เชียงใหม่
เขียน: 08 เม.ย 2558 10:58:37 น. (view: 36)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียน Brain School เชียงใหม่ (Nursery Program) ที่เข้าเยี่ยมชมเรือนโบราณล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นัักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็น...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150403155856.JPG
ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา
เขียน: 03 เม.ย 2558 15:58:56 น. (view: 48)
นางรุจิรา คอทอง เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา โดยมีศาส...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150401130820.jpg
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
เขียน: 01 เม.ย 2558 13:08:20 น. (view: 48)
คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150325115644.JPG
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558
เขียน: 25 มี.ค 2558 11:56:44 น. (view: 54)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558 ที่จัดขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนิน...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150325113348.JPG
โครงการศิลปะสำหรับเด็กภาคฤดูร้อน
เขียน: 25 มี.ค 2558 11:33:48 น. (view: 64)
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมศิลปะสำหรับเด็กภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยเปิดโอกาสให้น้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษา ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมร่วมกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็ก ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ พ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150324154618.JPG
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558
เขียน: 24 มี.ค 2558 15:46:18 น. (view: 41)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558 ที่จัดขึ้นเพื่อรายง...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150324151421.JPG
ร่วมพิธีทำบุญและพิธีเปิดอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่
เขียน: 24 มี.ค 2558 15:00:53 น. (view: 42)
นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ หัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีทำบุญและพิธีเปิดอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวแห่...อ่านเพิ่มเติม
มีหัวข้อทั้งหมด 504 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 51 หน้า
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันอาทิตย์ 08.30 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com

>>ระบบสารสนเทศ<<