รวมข่าวทั้งหมด

รวมข่าวทั้งหมด

ค้นหาข่าวตามช่วงเวลา
ตั้งแต่ คลิกเพื่อเลือกวันที่
ถึง คลิกเพื่อเลือกวันที่
act-pic150808144249.JPG
การประชุมโครงการการสำรวจเพื่อจัดทำแผนอนุรักษ์อาคารและรูปแบบรายการอนุรักษ์อาคารที่ทำการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังเดิม (เรือนลุงคิว) NEW!
เขียน: 08 ส.ค 2558 14:42:49 น. (view: 16)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมโครงการการสำรวจเพื่อจัดทำแผนอนุรักษ์อาคารและรูปแบบรายการอนุรักษ์อาคารที่ทำการสำนักส่งเส...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150804165612.JPG
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเดินทางเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล NEW!
เขียน: 04 ส.ค 2558 16:55:19 น. (view: 15)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้เดินทางไปเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลตามคำเชิญของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150803120728.jpg
พิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2558
เขียน: 03 ส.ค 2558 12:07:28 น. (view: 13)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2558 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาล...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150803120036.JPG
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2558
เขียน: 03 ส.ค 2558 12:00:36 น. (view: 18)
นางรุจิรา คอทอง เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2558 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150803111246.jpg
พิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ แม่แสงหล้า เหลียวรุ่งเรือง
เขียน: 03 ส.ค 2558 11:12:46 น. (view: 29)
โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ แม่แสงหล้า เหลียวรุ่งเรือง มารดา รองศาสตราจารย์ ดร. วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง รองคณบดีฝ่าย...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150729164238.JPG
กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง History of Lanna Culture และกิจกรรม Lanna Culture Workshop
เขียน: 29 ก.ค 2558 16:42:38 น. (view: 16)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง History of Lanna Culture และกิจกรรม Lanna Culture Workshop ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาจาก Wenzhou Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการนำของวิทยาลัยนานาชาติ มช. เพื่อให้น...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150729160456.JPG
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เขียน: 29 ก.ค 2558 16:04:56 น. (view: 18)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย ผศ.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี และ อ.ดร. ปัทมา วัฒนพานิช ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150727162445.JPG
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการทำเครื่องเขินล้านนา
เขียน: 27 ก.ค 2558 16:24:45 น. (view: 23)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมการทำเครื่องเขินล้านนา ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 26 กรกฎาคม 2558 (เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์) ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150721145148.JPG
พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558
เขียน: 21 ก.ค 2558 14:51:48 น. (view: 18)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา จัดพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 เพื่อร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี และทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยมีรอง...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150720113027.JPG
ต้นเผิ้ง ต้นเทียน
เขียน: 20 ก.ค 2558 11:30:27 น. (view: 60)
ต้นเผิ้ง คือพุ่มดอกไม้ที่ทำจากขี้ผึ้ง ซึ่ง "ขี้ผึ้ง" หมายถึง ที่มาหรือฐานของแสงสว่างแห่งปัญญา ที่ทำเป็นรูปดอก เพื่อมุ่งถวายเป็นเครื่องสักการะในรูปของดอกไม้ ในเชิงปรัชญานั้น ดอกไม้แต่ละดวงหมายถึงความเบิกบาน อ...อ่านเพิ่มเติม
มีหัวข้อทั้งหมด 455 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 46 หน้า
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com