รวมข่าวทั้งหมด

รวมข่าวทั้งหมด

ค้นหาข่าวตามช่วงเวลา
ตั้งแต่ คลิกเพื่อเลือกวันที่
ถึง คลิกเพื่อเลือกวันที่
act-pic160104091339.JPG
act-pic151224144856.JPG
รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ มช. NEW!
เขียน: 24 ธ.ค 2558 14:48:56 น. (view: 51)
นางรุจิรา คอทอง เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางสาวฐาปณีย์ เครือระยา รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนผู้อำนวยการ รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่จากผู้แทนผู้จัดการสหกรณ์ออมทรั...อ่านเพิ่มเติม
act-pic151224135449.JPG
ให้การต้อนรับนิสิตจากชมรมศิลปะพื้นบ้านล้านนา มหาวิทยาลัยบูรพา
เขียน: 24 ธ.ค 2558 13:54:49 น. (view: 45)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ให้การต้อนรับนักศึกษาจากชมรมศิลปะพื้นบ้านล้านนา มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เข้าศึกษาสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา ภายใต้โครงการ "เยือนศิลป์ถิ่นล้านนา เรียนรู้ค่าจากชุมชน" โครงการดังกล่าว...อ่านเพิ่มเติม
act-pic151224111313.JPG
ต้อนรับนักเรียนวัดช่างเคี่ยนที่เข้าร่วมโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย
เขียน: 24 ธ.ค 2558 11:13:13 น. (view: 43)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับพร้อมรับมอบของที่ระลึกจากตัวแทนวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ที่นำนักเรียนจากโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนเข้าร่วมโครง...อ่านเพิ่มเติม
act-pic151222154944.JPG
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Introduction to Thai Dancing - Introduction to Thai Puppetry และ Thai Lanna Dancing
เขียน: 22 ธ.ค 2558 15:18:26 น. (view: 43)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Introduction to Thai Dancing และ Introduction to Thai Puppetry และ Thai Lanna Dancing ให้แก่นักศึกษาจาก Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ ภายใต้โครงการ Nanyang T...อ่านเพิ่มเติม
act-pic151221201841.jpg
งานเลี้ยงขอบคุณและอำลาบุคลากร นายศุภฤกษ์ กุลสุ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558
เขียน: 21 ธ.ค 2558 20:18:41 น. (view: 57)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเลี้ยงส่ง นายศุภฤกษ์ กุลสุ นักช่างศิลป์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic151214150007.jpg
ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการบรรยาย Chiang Mai Crafts and Folk Art Forum 2015
เขียน: 14 ธ.ค 2558 15:00:07 น. (view: 40)
อาจารย์ ดร. วิถี พานิชพันธ์ คณะกรรมการอำนวยการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการบรรยาย Chiang Mai Crafts and Folk Art Forum 2015 จากองค์การ UNESCO และผู้แทนเมือง Creative City จากประเทศจีน, อินโดนีเซีย, ไต้หวัน,...อ่านเพิ่มเติม
act-pic151214141206.JPG
นักเรียนจากภูเก็ตวิทยาลัยเข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เขียน: 14 ธ.ค 2558 14:12:06 น. (view: 51)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยียงใหม่ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ที่เข้าทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้แหล่งเรือนโบราณล้านนา วันที่ 9 ธันวาคม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนัก...อ่านเพิ่มเติม
act-pic151214140846.jpg
ต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมวิทยา ลำปาง
เขียน: 14 ธ.ค 2558 14:08:46 น. (view: 103)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมวิทยา ลำปาง จังหวัดลำปาง ที่เข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สถาปัตยกรรมเรือนโบราณ้านนา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic151209165345.JPG
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโอซากา
เขียน: 09 ธ.ค 2558 16:53:45 น. (view: 37)
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโอซากา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558...อ่านเพิ่มเติม
มีหัวข้อทั้งหมด 504 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 51 หน้า
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันอาทิตย์ 08.30 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com

>>ระบบสารสนเทศ<<