รวมข่าวทั้งหมด

รวมข่าวทั้งหมด

ค้นหาข่าวตามช่วงเวลา
ตั้งแต่ คลิกเพื่อเลือกวันที่
ถึง คลิกเพื่อเลือกวันที่
act-pic160114162458.JPG
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และศิลปะการละครหุ่นมือ NEW!
เขียน: 14 ม.ค 2559 16:24:58 น. (view: 37)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และศิลปะการละครหุ่นมือ แก่คณาจารย์และนักศึกษาจาก University of Illinois-Springfield,USA ในโอกาสที่ค...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160111183333.JPG
ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาแนวคิด เพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย ประจำปี 2559 NEW!
เขียน: 11 ม.ค 2559 18:33:33 น. (view: 38)
อาจารย์ ดร. วิถี พานิชพันธ์ กรรมการอำนวยการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160111161539.jpg
งานเลี้ยงเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559
เขียน: 11 ม.ค 2559 16:15:39 น. (view: 42)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในงานเลี้ยงเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559 ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งความสุข และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรสำนักส่งเสริม...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160108163736.JPG
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2559
เขียน: 08 ม.ค 2559 16:37:36 น. (view: 44)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2559 ที่จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลของคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในวาระ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160108161804.JPG
พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559
เขียน: 08 ม.ค 2559 16:18:04 น. (view: 34)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 ณ บริเวณด้านหน้าศาลพระภูมิเจ้าที่...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160108160111.JPG
รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่จากบริษัทศรีสมเพชร
เขียน: 08 ม.ค 2559 16:01:11 น. (view: 41)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสมเพชร ธุรกิจ โดยมีนางสายสุนีย์ ศรีสมเพชร์ เป็นผู้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ณ สำนักส่...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160107163050.JPG
เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เขียน: 07 ม.ค 2559 16:30:50 น. (view: 37)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 7 มกราคม 2559 ณ ห...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160105092029.jpg
ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยแด่ แม่ขันแก้ว กันธิมา
เขียน: 05 ม.ค 2559 09:20:29 น. (view: 59)
นายสนั่น ธรรมธิ ผู้แทนผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยแด่ แม่ขันแก้ว กันธิมา ซึ่งท่านเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ปี 2555 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาศิลป...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160104092359.JPG
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่
เขียน: 04 ม.ค 2559 09:23:59 น. (view: 42)
นางรุจิรา คอทอง เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้แทนผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ การท่องเที่ยวแห่ง...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160104092218.JPG
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่งานประชาสัมพันธ์กองกลาง
เขียน: 04 ม.ค 2559 09:22:18 น. (view: 40)
นางรุจิรา คอทอง เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้แทนผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่หัวหน้างานประชาสัมพันธ์กองกลาง และบุคลากรงานประชาสัมพันธ์กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที...อ่านเพิ่มเติม
มีหัวข้อทั้งหมด 504 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 51 หน้า
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันอาทิตย์ 08.30 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com

>>ระบบสารสนเทศ<<