รวมข่าวทั้งหมด

รวมข่าวทั้งหมด

ค้นหาข่าวตามช่วงเวลา
ตั้งแต่ คลิกเพื่อเลือกวันที่
ถึง คลิกเพื่อเลือกวันที่
act-pic160223102409.jpg
ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณ NEW!
เขียน: 23 ก.พ 2559 10:24:09 น. (view: 765)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณ ที่เข้าศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อเรียนรู้ในหน่วยวิชาบูรณาการสังคมศึกษา-ภาษาไทย ภาคเหนือ : ตามรอยประวัติศาสตร์ล้านนา ในหั...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160223101102.JPG
โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม "เปิดประสบการณ์เรียนรู้ เคียงคู่ศิลปวัฒนธรรม สู่สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน" NEW!
เขียน: 23 ก.พ 2559 10:11:02 น. (view: 41)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เข้าศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและการจัดการส...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160218122559.
โครงการพัฒนาองค์กร สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เขียน: 18 ก.พ 2559 10:08:18 น. (view: 35)
คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการ ร่วมโครงการพัฒนาองค์กร สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2559 ที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์กร...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160203114259.jpg
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2559
เขียน: 03 ก.พ 2559 11:42:59 น. (view: 72)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา และสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีการทำบุ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160129171826.JPG
act-pic160129171041.JPG
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Thai Ways of Life
เขียน: 29 ม.ค 2559 17:10:41 น. (view: 41)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัว แก่คณาจารย์และนักศึกษาจาก Coe College,USA โดยการนำของคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อศึกษาวิชาภาษาไทย พุทธศาสนา ประวัติศ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160126152306.JPG
โครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เขียน: 26 ม.ค 2559 15:23:06 น. (view: 35)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ ระหว่างวันที่ 22 - 25 มกราคม 2559 ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และว...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160116141244.jpg
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2558
เขียน: 16 ม.ค 2559 14:12:44 น. (view: 67)
ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕8 เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติของบุคคล ผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมด้านการแสดง และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160116134024.jpg
ให้การต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ Walk Rally
เขียน: 16 ม.ค 2559 13:40:24 น. (view: 66)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยนางสาวฐาปนีย์ เครือระยา รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอน และการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงให...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160116132148.jpg
ให้การต้อนรับสมาชิกสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมป์
เขียน: 16 ม.ค 2559 13:21:48 น. (view: 42)
อาจารย์ ดร. วิถี พานิชพันธ์ กรรมการอำนวยการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมเรือนโบรานล้านนา แก่สมาชิกสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมป์ที่เข้ามาเย...อ่านเพิ่มเติม
มีหัวข้อทั้งหมด 504 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 51 หน้า
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันอาทิตย์ 08.30 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com

>>ระบบสารสนเทศ<<