รวมข่าวทั้งหมด

รวมข่าวทั้งหมด

ค้นหาข่าวตามช่วงเวลา
ตั้งแต่ คลิกเพื่อเลือกวันที่
ถึง คลิกเพื่อเลือกวันที่
act-pic150812181146.jpg
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558 NEW!
เขียน: 12 ส.ค 2558 18:11:46 น. (view: 218)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150808152648.JPG
กิจกรรมงานขันโตกภาควิชาศิลปะไทย NEW!
เขียน: 08 ส.ค 2558 15:26:48 น. (view: 299)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาศิลปะไทยและสา...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150808150437.JPG
การบรรยายเรื่อง "คนเมืองไปวัด ปฏิบัติอย่างไร" และฝึกปฏิบัติการทำผ้าห่อคัมภีร์
เขียน: 08 ส.ค 2558 15:04:37 น. (view: 375)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้เรื่อง"คนเมืองไปวัด ปฏิบัติอย่างไร" และฝึกปฏิบัติการทำผ้าห่อคัมภีร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่ง...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150808144249.JPG
การประชุมโครงการการสำรวจเพื่อจัดทำแผนอนุรักษ์อาคารและรูปแบบรายการอนุรักษ์อาคารที่ทำการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังเดิม (เรือนลุงคิว)
เขียน: 08 ส.ค 2558 14:42:49 น. (view: 250)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมโครงการการสำรวจเพื่อจัดทำแผนอนุรักษ์อาคารและรูปแบบรายการอนุรักษ์อาคารที่ทำการสำนักส่งเส...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150804165612.JPG
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเดินทางเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
เขียน: 04 ส.ค 2558 16:55:19 น. (view: 229)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้เดินทางไปเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลตามคำเชิญของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150803120728.jpg
พิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2558
เขียน: 03 ส.ค 2558 12:07:28 น. (view: 246)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2558 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาล...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150803120036.JPG
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2558
เขียน: 03 ส.ค 2558 12:00:36 น. (view: 246)
นางรุจิรา คอทอง เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2558 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150803111246.jpg
พิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ แม่แสงหล้า เหลียวรุ่งเรือง
เขียน: 03 ส.ค 2558 11:12:46 น. (view: 271)
โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ แม่แสงหล้า เหลียวรุ่งเรือง มารดา รองศาสตราจารย์ ดร. วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง รองคณบดีฝ่าย...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150729164238.JPG
กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง History of Lanna Culture และกิจกรรม Lanna Culture Workshop
เขียน: 29 ก.ค 2558 16:42:38 น. (view: 295)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง History of Lanna Culture และกิจกรรม Lanna Culture Workshop ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาจาก Wenzhou Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการนำของวิทยาลัยนานาชาติ มช. เพื่อให้น...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150729160456.JPG
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เขียน: 29 ก.ค 2558 16:04:56 น. (view: 316)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย ผศ.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี และ อ.ดร. ปัทมา วัฒนพานิช ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อ...อ่านเพิ่มเติม
มีหัวข้อทั้งหมด 378 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 38 หน้า
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com