รวมข่าวทั้งหมด

รวมข่าวทั้งหมด

ค้นหาข่าวตามช่วงเวลา
ตั้งแต่ คลิกเพื่อเลือกวันที่
ถึง คลิกเพื่อเลือกวันที่
act-pic170123150846.jpg
ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สายรุ้งในสวน NEW!
เขียน: 23 ม.ค 2560 15:08:46 น. (view: 64)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สายรุ้งในสวน ที่จัดขึ้นโดยโรงแรมแทมมารินวิลเลจ ร่วมกับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนมูลนิธิเดอะเรนโบว์รูม ศูนย์เข้าใ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170123112425.jpg
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) อุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช NEW!
เขียน: 23 ม.ค 2560 11:24:25 น. (view: 44)
นางรุจิรา คอทอง เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) อุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ ศาลา...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170112140156.JPG
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560
เขียน: 12 ม.ค 2560 14:01:56 น. (view: 44)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2560 ที่จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลของคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170112135707.JPG
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายแก่นักศึกษา Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์
เขียน: 12 ม.ค 2560 13:57:07 น. (view: 60)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายแก่นักศึกษา Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปว...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170106132807.jpg
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2559
เขียน: 06 ม.ค 2560 13:28:07 น. (view: 54)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2559 ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปีพ.ศ.25...อ่านเพิ่มเติม
act-pic161221112723.jpg
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายแก่นักศึกษา Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์
เขียน: 21 ธ.ค 2559 11:27:23 น. (view: 51)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Introduction to Thai Dancing , Introduction to Thai Lanna Dancing และหัวข้อ Introduction to Thai puppetry และ Assessment ให้แก่นักศึกษา Nanyang Technological University ประเทศ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic161221105843.jpg
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เขียน: 21 ธ.ค 2559 10:58:43 น. (view: 58)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมบุคลากรสำนักฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอห...อ่านเพิ่มเติม
act-pic161130091553.jpg
พิธีเปิดงาน "แอ่วเฮือน เยือนผญา" ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
เขียน: 30 พ.ย 2559 09:15:53 น. (view: 59)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน“แอ่วเฮือน เยือนผญา” พิพิธภัณฑ์มีชีวิต : วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ชนเผ่า และชาติพันธุ์ล้านนา เผยแพร่วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา ชนเผ่า และชาติพันธุ์ นายปร...อ่านเพิ่มเติม
act-pic161104132512.JPG
act-pic161104124803.JPG
มีหัวข้อทั้งหมด 504 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 51 หน้า
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันอาทิตย์ 08.30 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com

>>ระบบสารสนเทศ<<