รวมข่าวทั้งหมด

รวมข่าวทั้งหมด

ค้นหาข่าวตามช่วงเวลา
ตั้งแต่ คลิกเพื่อเลือกวันที่
ถึง คลิกเพื่อเลือกวันที่
act-pic160704144606.jpg
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 24 ปี NEW!
เขียน: 04 ก.ค 2559 14:46:06 น. (view: 20)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่สำนักส่งเสริมศิล...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160701170030.jpg
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ขอแจ้งการหยุดให้บริการในวันเสาร์ที่ 2 กรกฏาคม 2559 (วันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) NEW!
เขียน: 01 ก.ค 2559 17:00:30 น. (view: 21)
เรียน ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณฯ ทุกท่าน พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ขอแจ้งการหยุดให้บริการในวันเสาร์ที่ 2 กรกฏาคม 2559 (วันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอขอบพระคุ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160629085555.JPG
การศึกษาดูงานระบบ e-Project และ e-Budget
เขียน: 29 มิ.ย 2559 08:54:00 น. (view: 56)
นางรุจิรา คอทอง เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำทีมบุคลากรสำนักฯ เข้าศึกษาดูงานระบบe-Project และ e-Budget ของคณะมนุษยศาสตร์ โดยมีอาจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผน ประกันคุณภาพการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและกิจ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160629084144.JPG
การศึกษาดูงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
เขียน: 29 มิ.ย 2559 08:41:44 น. (view: 54)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิปวัฒนธรรม นำคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าศึกษาดูงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ของสำนักพัฒนาคุ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160627102641.jpg
ร่วมประเพณีฟ้อนบวงสรวงบรรพกษัตริย์อารักษ์หลวงแห่งนครเชียงใหม่ ประจำปี 2559
เขียน: 27 มิ.ย 2559 10:26:41 น. (view: 64)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัมฒนธรรม ร่วมประเพณีฟ้อนบวงสรวงบรรพกษัตริย์อารักษ์หลวงแห่งนครเชียงใหม่”ประจำปี 2559 ที่จัดขึ้นโดยภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160621095148.jpg
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการวาดภาพจิตรกรรมล้านนา
เขียน: 21 มิ.ย 2559 09:42:52 น. (view: 22)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้แทนผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการวาดภาพจิตรกรรมล้านนา ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-19 มิถุนายน ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160620104418.jpg
ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เขียน: 20 มิ.ย 2559 10:44:18 น. (view: 26)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในโอกาสศึกษาดูงานด้านสถาปัตยกรรมเรือนโบราณพื้นถิ่นล้านนา ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ พิพ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160613153452.jpg
ร่วมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2559
เขียน: 13 มิ.ย 2559 15:34:52 น. (view: 26)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2559 โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชี...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160606104221.JPG
โครงการอบรมวาดภาพจิตรกรรมล้านนา
เขียน: 06 มิ.ย 2559 10:42:21 น. (view: 40)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เปิดโครงการอบรมวาดภาพจิตรกรรมล้านนา ในวันที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีนางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒธรรม ผู้แทนผู้อำนวยการ ให้การต้...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160524162129.jpg
ร่วมการประชุมเพื่อศึกษาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว และสำรวจความต้องการในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
เขียน: 24 พ.ค 2559 16:21:29 น. (view: 17)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยนางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ หัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ และนางสาวชุติมา พรหมาวัฒน์ บุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้า...อ่านเพิ่มเติม
มีหัวข้อทั้งหมด 461 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 47 หน้า
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันอาทิตย์ 08.30 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com

>>ระบบสารสนเทศ<<