รวมข่าวทั้งหมด

รวมข่าวทั้งหมด

ค้นหาข่าวตามช่วงเวลา
ตั้งแต่ คลิกเพื่อเลือกวันที่
ถึง คลิกเพื่อเลือกวันที่
act-pic170224143352.JPG
นักเรียนโรงเรียนปัญญาเด่นเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา NEW!
เขียน: 24 ก.พ 2560 14:33:52 น. (view: 53)
คณาจารย์พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนปัญญาเด่น ระดับชั้น Year 1 จำนวน 19 คน เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบสถาปัตยกรรมและแบบบ้านล้านนา รวมถึงวิถีชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัยในอดีต เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ความเข้า...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170217145908.jpg
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2560 NEW!
เขียน: 17 ก.พ 2560 14:59:08 น. (view: 36)
นางรุจิรา คอทอง เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2560 ที่จัด...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170217135928.jpg
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Beijing Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน
เขียน: 17 ก.พ 2560 13:59:28 น. (view: 44)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Beijing Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ในวันท...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170215101759.JPG
โรงเรียนรุ่งอรุณ เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เขียน: 15 ก.พ 2560 10:17:59 น. (view: 74)
คณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าทัศนศึกษาและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาบูรณาการ สังคมศึกษา – ภาษาไทย ภาคเหนือ : ตามรอยประวัต...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170215100310.jpg
นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เขียน: 15 ก.พ 2560 10:03:10 น. (view: 49)
คณาจารย์และนักศึกษาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยและสถาปัตยกรรมภายในไทย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 69 คน เ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170215095228.JPG
ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.สุรัตน์ จงดา
เขียน: 15 ก.พ 2560 09:52:28 น. (view: 85)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับอาจารย์ ดร.สุรัตน์ จงดา อาจารย์ประจำวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ได้ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170203162802.jpg
ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เขียน: 03 ก.พ 2560 16:28:02 น. (view: 50)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีด...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170203142521.JPG
ร่วมพิธีเปิดงาน 20 ปี สืบสานล้านนา
เขียน: 03 ก.พ 2560 14:25:21 น. (view: 45)
นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีเปิดงาน 20 ปี สืบสานล้านนา ที่จัดขึ้นโดยโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา เพื่อร่วมสืบสานภูมิปัญญาด้านต่างๆของชาวล้านนา ระหว่...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170203140858.JPG
act-pic170124152724.JPG
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560
เขียน: 24 ม.ค 2560 15:27:24 น. (view: 52)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักฯ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเชียง...อ่านเพิ่มเติม
มีหัวข้อทั้งหมด 504 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 51 หน้า
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันอาทิตย์ 08.30 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com

>>ระบบสารสนเทศ<<