รวมข่าวทั้งหมด

รวมข่าวทั้งหมด

ค้นหาข่าวตามช่วงเวลา
ตั้งแต่ คลิกเพื่อเลือกวันที่
ถึง คลิกเพื่อเลือกวันที่
act-pic170404144307.jpg
ประเพณีปีใหม่ล้านนา ปี พ.ศ. 2560 NEW!
เขียน: 04 เม.ย 2560 14:43:07 น. (view: 69)
ปีพ.ศ. 2560 ประเพณีปีใหม่ล้านนา ตรงกับวันที่ 14-16 เมษายน วันที่ 14 เป็นวันสังขานต์ล่อง วันที่ 15 เป็นวันเน่า (เนาว์) วันที่ 16 เป็นวันพญาวัน (เถลิงศก) ข้อมูลโดย สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170401111358.jpg
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2559 NEW!
เขียน: 01 เม.ย 2560 11:13:58 น. (view: 63)
ตามที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการมอบรางวัล "ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2559 " เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและศิลปินล้านนาที่มีคุณูปการต่องานศิลปวัฒนธรรมล้...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170330143451.jpg
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มช. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เขียน: 30 มี.ค 2560 14:34:51 น. (view: 54)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว อาจารย์ผู้สอนภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ และนักศึกษากระบวนวิชา ๑๕๙๓๕๑ : สังคมและวัฒนธรรมในภาคเหนือของประเทศไทย ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170321154205.JPG
ให้การต้อนรับประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะ
เขียน: 21 มี.ค 2560 15:42:05 น. (view: 49)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ที่เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาและเยี่ยมชมการดำเนินการ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170320135525.JPG
พิธีลงเสาเอกหลองข้าวนันทขว้าง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
เขียน: 20 มี.ค 2560 13:55:25 น. (view: 64)
ผุู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีลงเสาเอกหลองข้าวนันทขว้าง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ที่ได้รับการสนับ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170316161808.JPG
การประชุมงานจ้างรื้อถอน ขนย้ายและปลูกสร้างใหม่ หลองข้าวโบราณ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (ครั้งที่ 1 /2560)
เขียน: 16 มี.ค 2560 16:18:08 น. (view: 55)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมงานจ้างรื้อถอน ขนย้ายและปลูกสร้างใหม่ หลองข้าวโบราณ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (ครั้งที่ 1 /2560) ในวันที่ 16 มี...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170316153820.jpg
โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก เข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สถาปัตยกรรมล้านนา
เขียน: 16 มี.ค 2560 15:37:41 น. (view: 54)
โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งกำลังศึกษาในหน่วยการเรียนเรื่อง “บ้านรอบโลก” เข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สถาปัตยกรรมล้านนา เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และเปิดประสบการณ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170316153439.jpg
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม และฝึกปฏิบัติอบรมวาดเส้น สีน้ำ และถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชนรุ่นที่ 19
เขียน: 16 มี.ค 2560 15:34:39 น. (view: 53)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยหน่วยศิลปวัฒนธรรมและชุมชน เข้าเยี่ยมชม และฝึกปฏิบัติการวาดเส้นและการเขียนภาพสีน้ำ ตามโครงการอบรมวาดเส้น สีน้ำ และถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชนรุ่นที่ 19 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโค...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170316152202.JPG
นักศึกษาจาก วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วาดภาพเรือนโบราณล้านนา
เขียน: 16 มี.ค 2560 15:22:02 น. (view: 96)
นักศึกษาจาก วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วาดภาพเรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170315112043.JPG
โครงการพัฒนาองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรม (การประชุมสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับนานาชาติ) สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียนาม
เขียน: 09 มี.ค 2560 14:32:33 น. (view: 42)
คณะผู้บริหารสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ได้รับเชิญจาก Hue Monument Conservation Center เมืองมรดกโลก ให้เข้าร่วมประ...อ่านเพิ่มเติม
มีหัวข้อทั้งหมด 504 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 51 หน้า
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันอาทิตย์ 08.30 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com

>>ระบบสารสนเทศ<<