รวมข่าวทั้งหมด

รวมข่าวทั้งหมด

ค้นหาข่าวตามช่วงเวลา
ตั้งแต่ คลิกเพื่อเลือกวันที่
ถึง คลิกเพื่อเลือกวันที่
act-pic181011050658.jpg
❌❌ปิดรับสมัครแล้ว❌❌เสวนาวิชาการ “เจ้าแผ่นดินนอนแร: งานศพเจ้าไท เจ้าแผ่นดินองค์สุดท้ายของสิบสองปันนา” NEW!
เขียน: 11 ต.ค 2561 05:06:58 น. (view: 247)
❌❌ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะ เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบจำนวนแล้วค่ะ❌❌ ---------------------------------------------------------------- ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร...อ่านเพิ่มเติม
act-pic181006040103.jpg
ขอแสดงความยินดีกับ นายสนั่น ธรรมธิ ที่ได้รับรางวัลติโลกราชานุสรณ์ NEW!
เขียน: 06 ต.ค 2561 04:01:03 น. (view: 590)
นายสนั่น ธรรมธิ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับรางวัลติโลกราชานุสรณ์ ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม โดยสำนักศาสนศึกษาวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง พร้อมด้วยคณะกรรมการท...อ่านเพิ่มเติม
act-pic181004093118.jpg
act-pic181004091925.jpg
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2561
เขียน: 04 ต.ค 2561 09:19:25 น. (view: 841)
คณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 06.30 น. ณ ถนนสายวัฒนธรรม (ทางขึ้นวัดฝายหิน) เพื่อเป็นการร่วมสืบสานประเพ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic181002093502.jpg
ให้การต้อนรับ Associate professor Huang Jing พระอาจารย์ผู้ถวายการสอนภาษาจีนแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เขียน: 02 ต.ค 2561 09:35:02 น. (view: 120)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ให้การต้อนรับ Associate professor Huang Jing พระอาจารย์ผู้ถวายการสอนภาษาจีนแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และดำรงตำแหน่งSecond Secretary of Chines Embassy ที่ได้ให้เข้าเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic181002093040.jpg
ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เขียน: 02 ต.ค 2561 09:30:40 น. (view: 131)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180913102609.JPG
ให้การต้อนรับคุณสิริกิติยา เจนเซน และคณะ
เขียน: 13 ก.ย 2561 10:26:09 น. (view: 292)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ให้การต้อนรับคุณสิริกิติยา เจนเซน และคณะ ที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา โดย...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180903093149.JPG
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ผู้ประกอบพิธีทางพุทธศาสนาแบบล้านนา
เขียน: 03 ก.ย 2561 09:31:49 น. (view: 68)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ผู้ประกอบพิธีทางพุทธศาสนาแบบล้านนา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนพิธีแบบล้านนา และแนวทางปฏิบัติเดียวกันได้อย่างถูกต้อง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180829045631.jpg
ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เขียน: 29 ส.ค 2561 04:56:31 น. (view: 59)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้และประวัติความเป็นมา...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180826081939.jpg
ร่วมงานวันคล้ายวันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และพิธีเปิดนิทรรศการดารานิทรรศน์
เขียน: 26 ส.ค 2561 08:19:39 น. (view: 201)
นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางสาววนิดา เชื้อคำฟู หัวหน้างานบริหารทั่วไป เป็นผู้แทนผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ที่จัดขึ้นเพื่อบะ...อ่านเพิ่มเติม
มีหัวข้อทั้งหมด 420 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 42 หน้า
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com