รวมข่าวทั้งหมด

รวมข่าวทั้งหมด

ค้นหาข่าวตามช่วงเวลา
ตั้งแต่ คลิกเพื่อเลือกวันที่
ถึง คลิกเพื่อเลือกวันที่
act-pic180609031112.JPG
ร่วมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561 NEW!
เขียน: 09 มิ.ย 2561 03:11:12 น. (view: 337)
นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนรักษาการแทนผุ้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561 หน่วยพิธี...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180609024607.jpg
การประชุมคณะกรรมการการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม : สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา ครั้งที่ 2 NEW!
เขียน: 09 มิ.ย 2561 02:44:37 น. (view: 220)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม : สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้า...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180529023600.JPG
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา
เขียน: 29 พ.ค 2561 02:36:00 น. (view: 48)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผุ้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180525085228.JPG
ผนึกกำลัง 4 สถาบันการศึกษา จัดสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม : สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา
เขียน: 25 พ.ค 2561 08:52:28 น. (view: 96)
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม : ส...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180523074753.jpg
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2561
เขียน: 23 พ.ค 2561 07:47:53 น. (view: 75)
คณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 06.45 - 08.00 น. ณ ถนนสายวัฒนธรรม(ทางขึ้นวัดฝายหิน) สอบถามรายละเอียดเพิ่...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180427115544.JPG
ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561
เขียน: 27 เม.ย 2561 11:55:44 น. (view: 212)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 โ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180427113224.JPG
พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560
เขียน: 27 เม.ย 2561 11:32:24 น. (view: 228)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560 ที่จัดขึ้นโดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180426072950.JPG
ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการชิมลางสถาปัตย์ครั้งที่ 21
เขียน: 26 เม.ย 2561 07:29:50 น. (view: 108)
นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการชิมลางสถาปัตย์ครั้งที่ 21 ที่จัดขึ้นโดยคณะสถาปัตยกรรม มช. โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ที่สนใจสาขา...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180425093254.jpg
พิธีสระเกล้าดำหัวอดีตผู้บริหาร คณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรผู้อาวุโส สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561
เขียน: 25 เม.ย 2561 09:22:55 น. (view: 214)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดพิธีสระเกล้าดำหัวอดีตผู้บริหาร คณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรผู้อาวุโส สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสปีใหม่ล้านนา เพื่อขอพรแล...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180425084356.JPG
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2561
เขียน: 25 เม.ย 2561 08:43:56 น. (view: 174)
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนั...อ่านเพิ่มเติม
มีหัวข้อทั้งหมด 378 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 38 หน้า
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com