รวมข่าวทั้งหมด

รวมข่าวทั้งหมด

ค้นหาข่าวตามช่วงเวลา
ตั้งแต่ คลิกเพื่อเลือกวันที่
ถึง คลิกเพื่อเลือกวันที่
act-pic180227054711.JPG
การบรรยายและทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ในหัวข้อ Lanna Art and Culture : Today and the Past NEW!
เขียน: 27 ก.พ 2561 05:47:11 น. (view: 58)
อาจารย์ ดร.วิถี พานิชพันธ์ กรรมการอำนวยการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและ ทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ในหัวข้อ Lanna Art and Culture : Today and the Past ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกีย...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180227053834.JPG
การบรรยายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ CMU-EdPEx:System Approaches NEW!
เขียน: 27 ก.พ 2561 05:38:34 น. (view: 56)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการบรรยายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ CMU-EdPEx:System Approaches ของคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดรนงลักษณ์ เฉลิมสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180223094335.jpg
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ขอหยุดให้บริการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เขียน: 23 ก.พ 2561 09:43:35 น. (view: 48)
เรียน ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณฯ ทุกท่าน วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ทางพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ขอหยุดให้บริการเข้าเยี่ยมชม ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เนื่องจากมีการใช้พื้นที่จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ข...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180219082529.JPG
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปอยหลวง
เขียน: 19 ก.พ 2561 08:25:29 น. (view: 63)
สำนักส่งเสริมศลปวัฒนธรรม จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปอยหลวง และฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรม และทัศนศึกษางานประเพณีปอยหลวง โดยมีนายสนั่น ธรรมธิ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการทัศนศึกษางานปร...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180214091843.JPG
ให้การต้อนรับเยาวชนในโครงการ จากตากใบ สู่เชียงใหม่ด้วยใจแบ่งปัน
เขียน: 14 ก.พ 2561 09:14:13 น. (view: 74)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้แก่เยาวชนในโครงการ จากตากใบ สู่เชียงใหม่ด้วยใจแบ่งปัน โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการทุ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180214082032.jpg
การประชุมพิจารณาตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงานของสำนักฯ และตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ
เขียน: 14 ก.พ 2561 08:19:34 น. (view: 70)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการประชุมพิจารณาตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงานของสำนักฯ และตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180214081450.JPG
การบรรยาย เรื่อง การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
เขียน: 14 ก.พ 2561 08:00:59 น. (view: 75)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการบรรยาย เรื่อง การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) โดยมี ศ.ดร.สุพล อนันตา และ ผศ.ดร.สิริวดี ชมเดช เป็นวิทยากรการบรรยายดังกล่าว ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180202094500.JPG
การบรรยายเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ CMU- EdPEx :32 System Approaches
เขียน: 02 ก.พ 2561 09:45:00 น. (view: 198)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยงานบริการและประกันคุณภาพ จัดการบรรยายเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ CMU- EdPEx :32 System Approaches โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธร...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180202093229.JPG
กิจกรรมฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรมล้านนา
เขียน: 02 ก.พ 2561 09:32:29 น. (view: 84)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรมล้านนา ได้แก่ การฝึกปฏิบัติการเย็บถุงผ้าเย็บมือ การฝึกปฏิบัติงานกระดาษเครื่องสักการะล้านนา การฝึกปฏิบัติจักสานไทลื้อบ้านธิ จ.ลำพูน ระหว่างวันที่ 2 - 3 กุ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180201085043.JPG
นักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เขียน: 01 ก.พ 2561 08:50:43 น. (view: 173)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้าศึกษางานด้านสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราล้านนา ...อ่านเพิ่มเติม
มีหัวข้อทั้งหมด 356 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 36 หน้า
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com