รวมข่าวทั้งหมด

รวมข่าวทั้งหมด

ค้นหาข่าวตามช่วงเวลา
ตั้งแต่ คลิกเพื่อเลือกวันที่
ถึง คลิกเพื่อเลือกวันที่
act-pic180410035850.JPG
พิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่เนื่องในโอกาสประเพณีปีใหม่ล้านนา NEW!
เขียน: 10 เม.ย 2561 03:58:50 น. (view: 36)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่เนื่องในโอกาสประเพณีปีใหม่ล้านนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒน...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180410042510.jpg
การบรรยายและฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรมล้านนา สืบลายสาน ดาตานปีใหม่ NEW!
เขียน: 10 เม.ย 2561 03:52:30 น. (view: 41)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดกิจกรรมการบรรยายและฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรมล้านนา "สืบลายสาน ดาตานปีใหม่ " โดยมีนางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักฯ ผู้แทนผู้อำนวยการฯ เป็นประธานการเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับผ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180404080817.JPG
ร่วมพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปรัชญาและศาสนา) แด่พระราชวิสุทธิญาณ
เขียน: 04 เม.ย 2561 08:08:17 น. (view: 23)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปรัชญาและศาสนา) แด่พระราชวิสุทธิญาณ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดข...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180419033058.jpg
ผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560
เขียน: 03 เม.ย 2561 09:45:27 น. (view: 53)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและศิลปินที่มีคุณูปการต่องานศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยในปีนี้ มีผู้ไ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180319091155.JPG
โครงการพัฒนาองค์กร สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561
เขียน: 16 มี.ค 2561 03:47:52 น. (view: 99)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการพัฒนาองค์กร สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้บุคลากรสำนักฯ ได้รับความรู้จากการศึกษาดูงานและนำความรู้ที่ได้มาพัฒน...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180312022543.jpg
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น
เขียน: 12 มี.ค 2561 02:25:43 น. (view: 30)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ที่สำเร็จการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิล...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180307093405.JPG
การฝึกปฏิบัติการเชิดหุ่นกระบอกล้านนา
เขียน: 07 มี.ค 2561 09:34:05 น. (view: 25)
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมศึกษา ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561 ร่วมกับนักศึกษากระบวนวิชา...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180307092812.JPG
การฝึกปฏิบัติ Lanna Martial Arts
เขียน: 07 มี.ค 2561 09:28:12 น. (view: 30)
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมศึกษา ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561 ร่วมกับนักศึกษาประบวนวิชา ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180306092622.JPG
การบรรยายในหัวข้อ Lanna Dance
เขียน: 06 มี.ค 2561 09:26:22 น. (view: 33)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการบรรยายในหัวข้อ Lanna Dance และฝึกปฏิบัติด้านการฟ้อนรำล้านนา ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ที่เข้ามาศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ภายใต้โครงการจัดอบ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180306045641.JPG
การบรรยายในหัวข้อ Lanna Puppet
เขียน: 06 มี.ค 2561 04:56:41 น. (view: 30)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการบรรยายในหัวข้อ Lanna Puppet และฝึกปฏิบัติด้านการเชิดหุ่นกระบอกล้านนา ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ที่เข้ามาศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ภายใต้โคร...อ่านเพิ่มเติม
มีหัวข้อทั้งหมด 462 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 47 หน้า
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันอาทิตย์ 08.30 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com

>>ระบบสารสนเทศ<<