รวมข่าวทั้งหมด

รวมข่าวทั้งหมด

ค้นหาข่าวตามช่วงเวลา
ตั้งแต่ คลิกเพื่อเลือกวันที่
ถึง คลิกเพื่อเลือกวันที่
act-pic180118085427.jpg
ขอเชิญร่วมเสนอประวัติและผลงาน เพื่อคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ 2560 NEW!
เขียน: 18 ม.ค 2561 08:54:27 น. (view: 131)
ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ 2560 เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติของบุคคล ผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมด้านการแสดง และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้าน...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180117094514.jpg
จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ NEW!
เขียน: 17 ม.ค 2561 09:45:14 น. (view: 360)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ โดยมี ศ.ดร.สุพล อนันตา และ ผศ.ดร.สิริวดี ชมเดช เป็นวิทยากรการบรรยายดังกล่าว ในวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180117094122.jpg
การประชุมชี้แจงการทำ TOR และ JA
เขียน: 17 ม.ค 2561 09:41:22 น. (view: 224)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการประชุมชี้แจงการทำ TOR และ JA ให้แก่บุคลากรสำนักฯ โดยมีนางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักฯ เป็นประธานการประชุม ในวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180117092052.jpg
กิจกรรม Happy Soul ภายใต้โครงการ HAPPY CPAC องค์กรแห่งความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เขียน: 17 ม.ค 2561 09:20:52 น. (view: 199)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม Happy Soul ภายใต้โครงการ HAPPY CPAC องค์กรแห่งความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความสุขกับการทำงาน เสริมสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร เพื่อให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ ค...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180110092251.jpg
ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เขียน: 10 ม.ค 2561 09:22:51 น. (view: 125)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคระสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลด้านสถาปัตยกรรมเรือนล้านนา ในวันที...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180110081322.jpg
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรมล้านนา
เขียน: 10 ม.ค 2561 07:07:09 น. (view: 309)
**** ปิดรับสมัครแล้ว**** ขอเชิญเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรมล้านนา ได้แก่ การฝึกปฏิบัติการเย็บถุงผ้าเย็บมือ การฝึกปฏิบัติงานกระดาษเครื่องสักการะล้านนา การฝึกปฏิบัติจักสานไทลื้อบ้านธิ จ.ลำพูน ระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180105050926.JPG
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เขียน: 05 ม.ค 2561 05:09:26 น. (view: 328)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากงานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยส...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180105041529.jpeg
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561
เขียน: 05 ม.ค 2561 04:15:29 น. (view: 97)
นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เป็นผู้แทนรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 โดยมีนายปวิณ ชำ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180104094254.JPG
ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hampshire College ,USA
เขียน: 04 ม.ค 2561 09:42:54 น. (view: 278)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hampshire College ,USA ที่เข้าทัศนศึกษาดูงานด้านสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา และเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหมู่บ้านล้านนา วันที่ 4 มกราคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้าน...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180103024323.jpg
กิจกรรม Happy CPAC
เขียน: 03 ม.ค 2561 02:43:23 น. (view: 86)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม Happy CPAC เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรสำนักฯ โดยการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดให้แก่บุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันท...อ่านเพิ่มเติม
มีหัวข้อทั้งหมด 420 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 42 หน้า
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com