รวมข่าวทั้งหมด

รวมข่าวทั้งหมด

ค้นหาข่าวตามช่วงเวลา
ตั้งแต่ คลิกเพื่อเลือกวันที่
ถึง คลิกเพื่อเลือกวันที่
act-pic161221105843.jpg
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ NEW!
เขียน: 21 ธ.ค 2559 10:58:43 น. (view: 356)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมบุคลากรสำนักฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอห...อ่านเพิ่มเติม
act-pic161130091553.jpg
พิธีเปิดงาน "แอ่วเฮือน เยือนผญา" ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 NEW!
เขียน: 30 พ.ย 2559 09:15:53 น. (view: 199)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน“แอ่วเฮือน เยือนผญา” พิพิธภัณฑ์มีชีวิต : วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ชนเผ่า และชาติพันธุ์ล้านนา เผยแพร่วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา ชนเผ่า และชาติพันธุ์ นายปร...อ่านเพิ่มเติม
act-pic161104132512.JPG
act-pic161104124803.JPG
act-pic161029234432.jpg
act-pic161029233459.jpg
act-pic161028104508.JPG
พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เขียน: 28 ต.ค 2559 10:45:08 น. (view: 337)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดยผุ้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักฯ ร่วมพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อการดำ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic161026142847.JPG
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ SSU SE Asia Abroad-Fall 2016
เขียน: 26 ต.ค 2559 14:28:47 น. (view: 163)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ SSU SE Asia Abroad-Fall 2016 ให้แก่นักศึกษาจาก St.Stephen s university ประเทศแคนาดา ในหัวข้อ Traditional and Modern Puppetry ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ ห้องป...อ่านเพิ่มเติม
act-pic161025164150.JPG
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2559
เขียน: 25 ต.ค 2559 16:32:38 น. (view: 307)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและประธานกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คร...อ่านเพิ่มเติม
act-pic161025092818.jpg
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 22
เขียน: 25 ต.ค 2559 09:26:31 น. (view: 361)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโ...อ่านเพิ่มเติม
มีหัวข้อทั้งหมด 308 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 31 หน้า
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com