รวมข่าวทั้งหมด

รวมข่าวทั้งหมด

ค้นหาข่าวตามช่วงเวลา
ตั้งแต่ คลิกเพื่อเลือกวันที่
ถึง คลิกเพื่อเลือกวันที่
act-pic170830083653.jpg
กิจกรรมธรรมบรรยายเพื่อชีวิต ในหัวข้อ “The Facts of Life” โดยพระอาจารย์วัชรินทร์ ปิยธมฺโม ดร. (พระวิปัสสนาจารย์) ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 NEW!
เขียน: 30 ส.ค 2560 08:36:53 น. (view: 87)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมธรรมะบรรยายเพื่อชีวิต ในหัวข้อ “The Facts of Life” โดยพระอาจารย์วัชรินทร์ ปิยธมฺโม ดร. (พระวิปัสสนาจารย์) ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธร...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170828021822.jpg
ร่วมงานวันคล้ายวันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และพิธีเปิดนิทรรศการ เรื่อง จงรักภักดี ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 NEW!
เขียน: 28 ส.ค 2560 02:15:48 น. (view: 93)
นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ ผู้แทนสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานวันคล้ายวันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และพิธีเปิดนิทรรศการ เรื่อง "จงรักและภักดี" ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ พิพิธภัณ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170823052227.JPG
ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 12 ปี คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560
เขียน: 23 ส.ค 2560 05:22:27 น. (view: 97)
ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 12 ปี คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170822034138.jpg
การประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจำปี พ.ศ. 2560
เขียน: 22 ส.ค 2560 03:41:38 น. (view: 100)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และประธานกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง (ยี่...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170821025529.jpg
นายสนั่น ธรรมธิ ผู้แทนสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำพานดอกไม้ไปถวายแด่ท่านพระครูวิบูลกิตติรักษ์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560
เขียน: 21 ส.ค 2560 02:55:29 น. (view: 94)
นายสนั่น ธรรมธิ ในฐานะผู้แทนจากสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำพานดอกไม้ไปถวายแด่ท่านพระครูวิบูลกิตติรักษ์ เจ้าอาวาสวัดช่างแต้ม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวาระโอกาสที่ท่านได้รั...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170817025814.JPG
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะนักศึกษาจาก The University of Hong Hong เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เขียน: 17 ส.ค 2560 02:58:14 น. (view: 72)
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะนักศึกษาจาก The University of Hong Kong เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และอบรมเชิงปฏิบัติการงานหัตถกรรม "การตัดตุงไส้หมู" ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 โดยมี น.ส.ฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่ง...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170812131038.JPG
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี)
เขียน: 12 ส.ค 2560 13:10:38 น. (view: 84)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170815101816.JPG
โครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี)
เขียน: 11 ส.ค 2560 06:51:40 น. (view: 333)
คณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงมีพระชนมพ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170804024159.JPG
ผู้บริหารและบุคลากรจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงานด้านการจัดการศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560
เขียน: 04 ส.ค 2560 02:41:59 น. (view: 108)
ผศ.มาณพ มานะแซม รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร การอนุรั...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170802062857.jpg
การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องสักการะในล้านนา ในหัวข้อ เครื่องนบ ครพไหว้ ในล้านนา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
เขียน: 01 ส.ค 2560 10:46:01 น. (view: 91)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องสักการะในล้านนา ในหัวข้อ "เครื่องนบ ครพไหว้ ในล้านนา" เมื่อวันที่ 27 กรกฎาค...อ่านเพิ่มเติม
มีหัวข้อทั้งหมด 378 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 38 หน้า
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com