รวมข่าวทั้งหมด

รวมข่าวทั้งหมด

ค้นหาข่าวตามช่วงเวลา
ตั้งแต่ คลิกเพื่อเลือกวันที่
ถึง คลิกเพื่อเลือกวันที่
act-pic180420114224.JPG
ขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญ ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ NEW!
เขียน: 20 เม.ย 2561 11:42:24 น. (view: 39)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำมหาวิทยาลัย พระพุทธพิงคนคราภิมงคลประดิษฐานบนรถบุษบก ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปสำคัญใน จ. เชียงใหม่ และขบวนแห่รถนางสงกรานต์ ในงานประเพณีสงกรานต...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180417045108.JPG
พิธีเปิดเทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย Water Festival 2018 NEW!
เขียน: 17 เม.ย 2561 04:48:41 น. (view: 49)
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย Water Festival 2018 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "รื่นเริง เถลิงศก...ย้อนยุคสู่วัฒนธรรมโบราณล้านนาสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง" เพื่อตอกย้ำแนวคิ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180411065521.JPG
การรับฟังสรุปผลการตรวจสอบ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561
เขียน: 11 เม.ย 2561 06:55:21 น. (view: 32)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมให้การต้อนรับ นางมนสิชา แสวัง ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคล...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180410035850.JPG
พิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่เนื่องในโอกาสประเพณีปีใหม่ล้านนา
เขียน: 10 เม.ย 2561 03:58:50 น. (view: 33)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่เนื่องในโอกาสประเพณีปีใหม่ล้านนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒน...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180410042510.jpg
การบรรยายและฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรมล้านนา สืบลายสาน ดาตานปีใหม่
เขียน: 10 เม.ย 2561 03:52:30 น. (view: 34)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดกิจกรรมการบรรยายและฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรมล้านนา "สืบลายสาน ดาตานปีใหม่ " โดยมีนางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักฯ ผู้แทนผู้อำนวยการฯ เป็นประธานการเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับผ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180404080817.JPG
ร่วมพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปรัชญาและศาสนา) แด่พระราชวิสุทธิญาณ
เขียน: 04 เม.ย 2561 08:08:17 น. (view: 20)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปรัชญาและศาสนา) แด่พระราชวิสุทธิญาณ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดข...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180419033058.jpg
ผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560
เขียน: 03 เม.ย 2561 09:45:27 น. (view: 47)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและศิลปินที่มีคุณูปการต่องานศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยในปีนี้ มีผู้ไ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180319091155.JPG
โครงการพัฒนาองค์กร สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561
เขียน: 16 มี.ค 2561 03:47:52 น. (view: 89)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการพัฒนาองค์กร สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้บุคลากรสำนักฯ ได้รับความรู้จากการศึกษาดูงานและนำความรู้ที่ได้มาพัฒน...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180312022543.jpg
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น
เขียน: 12 มี.ค 2561 02:25:43 น. (view: 27)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ที่สำเร็จการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิล...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180307093405.JPG
การฝึกปฏิบัติการเชิดหุ่นกระบอกล้านนา
เขียน: 07 มี.ค 2561 09:34:05 น. (view: 21)
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมศึกษา ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561 ร่วมกับนักศึกษากระบวนวิชา...อ่านเพิ่มเติม
มีหัวข้อทั้งหมด 455 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 46 หน้า
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com