รวมข่าวทั้งหมด

รวมข่าวทั้งหมด

ค้นหาข่าวตามช่วงเวลา
ตั้งแต่ คลิกเพื่อเลือกวันที่
ถึง คลิกเพื่อเลือกวันที่
act-pic181218100022.JPG
กิจกรรมเปิดตัวหนังสือ และการบรรยายพิเศษ “เครื่องเขินในวัฒนธรรมล้านนา” NEW!
เขียน: 18 ธ.ค 2561 10:00:22 น. (view: 120)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวหนังสือ“เครื่องเขินในวัฒนธรรมล้านนา” และการบรรยายพิเศษ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิถี พานิชพ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic181130090000.jpg
ร่วมอาลัยรองศาสตราจารย์ ดร. อนาโตล โรเจอร์ เปลติเยร์ NEW!
เขียน: 30 พ.ย 2561 09:00:00 น. (view: 87)
นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายสนั่น ธรรมธิ และบุคลากรสำนักฯ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการฯ ร่วมมอบพวงหรีดแสดงความอาลัยรองศาสตราจารย์ ดร. อนาโตล โรเจอร์ เปลติเยร์ ในวันอังคารที่ 27 พ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic181128053117.jpg
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตามแนวทางเกณฑ์ CMU-EdPEx ประจำปี 2561 (26 พฤศจิกายน 2561)
เขียน: 28 พ.ย 2561 05:31:17 น. (view: 87)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตามแนวทางเกณฑ์คุณ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic181126034224.JPG
ร่วมงานขบวนแห่กระทงใหญ่ ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2561
เขียน: 26 พ.ย 2561 03:42:24 น. (view: 90)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมงานขบวนแห่กระทงใหญ่ ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ส่งกระทงใหญ่พร้อมริ้วขบวนวิจิตรตระการตา “มงคลคชสาร”...อ่านเพิ่มเติม
act-pic181126032145.jpg
พิธีเปิดงาน "แอ่วเฮือนเยือนผญา" พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา ประจำปี 2561
เขียน: 26 พ.ย 2561 03:21:45 น. (view: 69)
มช. จัดงาน "แอ่วเฮือนเยือนผญา" พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา ประจำปี 2561 เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาล้านนาแก่เยาวชนและผู้สนใจ หวังเชื่อมโยงและเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางสู่ชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา มหาวิท...อ่านเพิ่มเติม
act-pic181109133959.JPG
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับการจัดงาน แอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา
เขียน: 09 พ.ย 2561 13:39:59 น. (view: 75)
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับการจัดงาน แอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา พร้อมทั...อ่านเพิ่มเติม
act-pic181109132344.JPG
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2561
เขียน: 09 พ.ย 2561 13:23:44 น. (view: 71)
อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี ประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2561 เพื่อร่วมวางแผนการบริหารงาน และกา...อ่านเพิ่มเติม
act-pic181109131840.JPG
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 24
เขียน: 09 พ.ย 2561 13:18:40 น. (view: 75)
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 24 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic181029050510.JPG
พิธีทอดถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2561
เขียน: 29 ต.ค 2561 05:05:10 น. (view: 63)
นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้แทนผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2561 ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนางวีณา ภ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic181025074321.JPG
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2561
เขียน: 25 ต.ค 2561 07:43:21 น. (view: 94)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาส...อ่านเพิ่มเติม
มีหัวข้อทั้งหมด 504 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 51 หน้า
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันอาทิตย์ 08.30 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com

>>ระบบสารสนเทศ<<