ทัศนศึกษาดูงาน

ทัศนศึกษาดูงาน

ค้นหาข่าวตามช่วงเวลา
ตั้งแต่ คลิกเพื่อเลือกวันที่
ถึง คลิกเพื่อเลือกวันที่
act-pic160116134024.jpg
ให้การต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ Walk Rally NEW!
เขียน: 16 ม.ค 2559 13:40:24 น. (view: 41)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยนางสาวฐาปนีย์ เครือระยา รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอน และการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงให...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160116132148.jpg
ให้การต้อนรับสมาชิกสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมป์ NEW!
เขียน: 16 ม.ค 2559 13:21:48 น. (view: 25)
อาจารย์ ดร. วิถี พานิชพันธ์ กรรมการอำนวยการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมเรือนโบรานล้านนา แก่สมาชิกสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมป์ที่เข้ามาเย...อ่านเพิ่มเติม
act-pic151224135449.JPG
ให้การต้อนรับนิสิตจากชมรมศิลปะพื้นบ้านล้านนา มหาวิทยาลัยบูรพา
เขียน: 24 ธ.ค 2558 13:54:49 น. (view: 27)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ให้การต้อนรับนักศึกษาจากชมรมศิลปะพื้นบ้านล้านนา มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เข้าศึกษาสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา ภายใต้โครงการ "เยือนศิลป์ถิ่นล้านนา เรียนรู้ค่าจากชุมชน" โครงการดังกล่าว...อ่านเพิ่มเติม
act-pic151224111313.JPG
ต้อนรับนักเรียนวัดช่างเคี่ยนที่เข้าร่วมโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย
เขียน: 24 ธ.ค 2558 11:13:13 น. (view: 23)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับพร้อมรับมอบของที่ระลึกจากตัวแทนวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ที่นำนักเรียนจากโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนเข้าร่วมโครง...อ่านเพิ่มเติม
act-pic151214141206.JPG
นักเรียนจากภูเก็ตวิทยาลัยเข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เขียน: 14 ธ.ค 2558 14:12:06 น. (view: 32)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยียงใหม่ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ที่เข้าทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้แหล่งเรือนโบราณล้านนา วันที่ 9 ธันวาคม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนัก...อ่านเพิ่มเติม
act-pic151214140846.jpg
ต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมวิทยา ลำปาง
เขียน: 14 ธ.ค 2558 14:08:46 น. (view: 64)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมวิทยา ลำปาง จังหวัดลำปาง ที่เข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สถาปัตยกรรมเรือนโบราณ้านนา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic151209103959.jpg
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เขียน: 09 ธ.ค 2558 10:39:59 น. (view: 35)
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านสถาปัตยกรรมเรือนล้านนา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. วันที่ 8 ธันวาคม 2558...อ่านเพิ่มเติม
act-pic151107104849.jpg
ต้อนรับเยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 16
เขียน: 07 พ.ย 2558 10:48:49 น. (view: 32)
ต้อนรับเยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 16 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช....อ่านเพิ่มเติม
act-pic151107103326.jpg
นักศึกษาต่างชาติ มช. เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เขียน: 07 พ.ย 2558 10:33:26 น. (view: 88)
นักศึกษาต่างชาติ มช. เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150925164916.JPG
คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง ภาควิชาศิลปะไทย เข้าวาดภาพและเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เขียน: 25 ก.ย 2558 16:49:16 น. (view: 30)
คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง ภาควิชาศิลปะไทย เข้าวาดภาพและเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนวิชา การวาดแบบร่าง (Sketch Drawing) ในวันที่ 22 กันยายน 2558 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร...อ่านเพิ่มเติม
มีหัวข้อทั้งหมด 66 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 7 หน้า
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันอาทิตย์ 08.30 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com

>>ระบบสารสนเทศ<<