ทัศนศึกษาดูงาน

ทัศนศึกษาดูงาน

ค้นหาข่าวตามช่วงเวลา
ตั้งแต่ คลิกเพื่อเลือกวันที่
ถึง คลิกเพื่อเลือกวันที่
act-pic160922144208.JPG
ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม NEW!
เขียน: 22 ก.ย 2559 14:42:08 น. (view: 42)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ที่เข้าศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา วันที่ 21 กันยายน 2559...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160922143656.JPG
ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง NEW!
เขียน: 22 ก.ย 2559 14:36:56 น. (view: 35)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่เข้าศึกษาสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา วันที่ 21 กันยายน 2559...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160901131102.JPG
ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Faculty of Agriculture Yamagata University
เขียน: 01 ก.ย 2559 13:11:02 น. (view: 39)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Faculty of Agriculture Yamagata University ที่เข้าเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160803232140.JPG
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรสาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เขียน: 03 ส.ค 2559 23:21:40 น. (view: 36)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรสาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160729170900.JPG
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เขียน: 29 ก.ค 2559 17:09:00 น. (view: 62)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจร...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160729155742.JPG
ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ
เขียน: 29 ก.ค 2559 15:51:55 น. (view: 57)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ล้านนา และเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านน...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160620104418.jpg
ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เขียน: 20 มิ.ย 2559 10:44:18 น. (view: 49)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในโอกาสศึกษาดูงานด้านสถาปัตยกรรมเรือนโบราณพื้นถิ่นล้านนา ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ พิพ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160504141039.JPG
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
เขียน: 04 พ.ค 2559 14:10:39 น. (view: 31)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มห...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160317113821.jpg
การศึกษาดูงานด้านบริการพิพิธภัณฑ์และการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ บุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เขียน: 17 มี.ค 2559 11:38:21 น. (view: 54)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักฯ ศึกษาดูงานด้านบริการพิพิธภัณฑ์และการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ณ โรงแรม 137 Pillars House เรือนโบราณล้านนา 147 ปี บริเวณริมน้ำปิ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160317111244.jpg
ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมวาดเส้นสีน้ำ และถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชนรุ่นที่ 17
เขียน: 17 มี.ค 2559 11:12:44 น. (view: 47)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมวาดเส้นสีน้ำ และถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชนรุ่นที่ 17 ที่เข้าเยี่ยมชมพิพิพิธภัณฑ์พร้อมทั้งร่วมฝึกปฏิบัติการวาดเส้นและเขียนภาพสีน้ำสถาปัตยกรร...อ่านเพิ่มเติม
มีหัวข้อทั้งหมด 68 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 7 หน้า
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันอาทิตย์ 08.30 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com

>>ระบบสารสนเทศ<<