ทัศนศึกษาดูงาน

ทัศนศึกษาดูงาน

ค้นหาข่าวตามช่วงเวลา
ตั้งแต่ คลิกเพื่อเลือกวันที่
ถึง คลิกเพื่อเลือกวันที่
act-pic160729155742.JPG
ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ NEW!
เขียน: 29 ก.ค 2559 15:51:55 น. (view: 27)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ล้านนา และเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านน...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160620104418.jpg
ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ NEW!
เขียน: 20 มิ.ย 2559 10:44:18 น. (view: 27)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในโอกาสศึกษาดูงานด้านสถาปัตยกรรมเรือนโบราณพื้นถิ่นล้านนา ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ พิพ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160504141039.JPG
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
เขียน: 04 พ.ค 2559 14:10:39 น. (view: 14)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มห...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160317113821.jpg
การศึกษาดูงานด้านบริการพิพิธภัณฑ์และการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ บุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เขียน: 17 มี.ค 2559 11:38:21 น. (view: 27)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักฯ ศึกษาดูงานด้านบริการพิพิธภัณฑ์และการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ณ โรงแรม 137 Pillars House เรือนโบราณล้านนา 147 ปี บริเวณริมน้ำปิ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160317111244.jpg
ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมวาดเส้นสีน้ำ และถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชนรุ่นที่ 17
เขียน: 17 มี.ค 2559 11:12:44 น. (view: 24)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมวาดเส้นสีน้ำ และถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชนรุ่นที่ 17 ที่เข้าเยี่ยมชมพิพิพิธภัณฑ์พร้อมทั้งร่วมฝึกปฏิบัติการวาดเส้นและเขียนภาพสีน้ำสถาปัตยกรร...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160223102409.jpg
ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณ
เขียน: 23 ก.พ 2559 10:24:09 น. (view: 37)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณ ที่เข้าศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อเรียนรู้ในหน่วยวิชาบูรณาการสังคมศึกษา-ภาษาไทย ภาคเหนือ : ตามรอยประวัติศาสตร์ล้านนา ในหั...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160223101102.JPG
โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม "เปิดประสบการณ์เรียนรู้ เคียงคู่ศิลปวัฒนธรรม สู่สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน"
เขียน: 23 ก.พ 2559 10:11:02 น. (view: 18)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เข้าศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและการจัดการส...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160116134024.jpg
ให้การต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ Walk Rally
เขียน: 16 ม.ค 2559 13:40:24 น. (view: 35)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยนางสาวฐาปนีย์ เครือระยา รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอน และการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงให...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160116132148.jpg
ให้การต้อนรับสมาชิกสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมป์
เขียน: 16 ม.ค 2559 13:21:48 น. (view: 22)
อาจารย์ ดร. วิถี พานิชพันธ์ กรรมการอำนวยการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมเรือนโบรานล้านนา แก่สมาชิกสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมป์ที่เข้ามาเย...อ่านเพิ่มเติม
act-pic151224135449.JPG
ให้การต้อนรับนิสิตจากชมรมศิลปะพื้นบ้านล้านนา มหาวิทยาลัยบูรพา
เขียน: 24 ธ.ค 2558 13:54:49 น. (view: 23)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ให้การต้อนรับนักศึกษาจากชมรมศิลปะพื้นบ้านล้านนา มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เข้าศึกษาสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา ภายใต้โครงการ "เยือนศิลป์ถิ่นล้านนา เรียนรู้ค่าจากชุมชน" โครงการดังกล่าว...อ่านเพิ่มเติม
มีหัวข้อทั้งหมด 63 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 7 หน้า
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันอาทิตย์ 08.30 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com

>>ระบบสารสนเทศ<<