ทัศนศึกษาดูงาน

ทัศนศึกษาดูงาน

ค้นหาข่าวตามช่วงเวลา
ตั้งแต่ คลิกเพื่อเลือกวันที่
ถึง คลิกเพื่อเลือกวันที่
act-pic180829045631.jpg
ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ NEW!
เขียน: 29 ส.ค 2561 04:56:31 น. (view: 24)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้และประวัติความเป็นมา...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180726104025.JPG
ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร NEW!
เขียน: 26 ก.ค 2561 10:40:26 น. (view: 18)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180726101255.jpg
กาดอินทรีย์ตี้เฮือนล้านนา
เขียน: 26 ก.ค 2561 10:12:55 น. (view: 17)
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้บูรณาการความร่วมมือกับชมรมเครือข่ายเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ จัดกิจกรรม "กาดอินทรีย์ตี้เฮือนล้านนา" โดยภายในกิจกรรมมีผลผลิตต่างๆจากผู้ผลิตผักผลไม้อินทรีย...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180726094537.jpg
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนป่าตาลเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เขียน: 26 ก.ค 2561 09:45:37 น. (view: 22)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนป่าตาลเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ความเป็นอยู่ รวมถึงสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนาใน...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180718094232.jpg
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์ มช. และคณะสถาปัตยกรรม มช.
เขียน: 18 ก.ค 2561 09:42:32 น. (view: 18)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์ มช. และคณะสถาปัตยกรรม มช.ที่เข้าเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180718093042.jpg
ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนคณะพยาบาลมช.
เขียน: 18 ก.ค 2561 09:30:42 น. (view: 21)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับสื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยนคณะพยาบาลมช.ที่เข้าเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180718091750.jpg
ต้อนรับสื่อมวลชนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เขียน: 18 ก.ค 2561 09:17:50 น. (view: 20)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับสื่อมวลชนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่เข้าเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180718090544.JPG
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก YMCA
เขียน: 18 ก.ค 2561 09:05:44 น. (view: 17)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานชาวต่างชาติจาก YMCA ที่เข้าศึกษาสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180426072950.JPG
ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการชิมลางสถาปัตย์ครั้งที่ 21
เขียน: 26 เม.ย 2561 07:29:50 น. (view: 16)
นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการชิมลางสถาปัตย์ครั้งที่ 21 ที่จัดขึ้นโดยคณะสถาปัตยกรรม มช. โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ที่สนใจสาขา...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180201085043.JPG
นักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เขียน: 01 ก.พ 2561 08:50:43 น. (view: 12)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้าศึกษางานด้านสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราล้านนา ...อ่านเพิ่มเติม
มีหัวข้อทั้งหมด 70 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 7 หน้า
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันอาทิตย์ 08.30 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com

>>ระบบสารสนเทศ<<