ทัศนศึกษาดูงาน

ทัศนศึกษาดูงาน

ค้นหาข่าวตามช่วงเวลา
ตั้งแต่ คลิกเพื่อเลือกวันที่
ถึง คลิกเพื่อเลือกวันที่
act-pic171117031430.JPG
ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yunnan Normal University และ Baise University NEW!
เขียน: 17 พ.ย 2560 03:14:30 น. (view: 225)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yunnan Normal University และ Baise University โดยการนำของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ที่เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อศึกษาเกี่ย...อ่านเพิ่มเติม
act-pic171018095857.JPG
ต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์จาก Yangon University สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า NEW!
เขียน: 18 ต.ค 2560 09:58:57 น. (view: 51)
ต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์จาก Yangon University สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า           นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายและนำชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้...อ่านเพิ่มเติม
act-pic171018084652.JPG
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
เขียน: 18 ต.ค 2560 08:46:52 น. (view: 60)
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)           ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170721101015.jpg
ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เขียน: 21 ก.ค 2560 10:10:15 น. (view: 97)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่เข้าศึกษาดูงานโครงสร้างของเรือนโบราณล้านนา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 21 กร...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170330143451.jpg
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มช. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เขียน: 30 มี.ค 2560 14:34:51 น. (view: 267)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว อาจารย์ผู้สอนภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ และนักศึกษากระบวนวิชา ๑๕๙๓๕๑ : สังคมและวัฒนธรรมในภาคเหนือของประเทศไทย ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170316153820.jpg
โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก เข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สถาปัตยกรรมล้านนา
เขียน: 16 มี.ค 2560 15:37:41 น. (view: 182)
โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งกำลังศึกษาในหน่วยการเรียนเรื่อง “บ้านรอบโลก” เข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สถาปัตยกรรมล้านนา เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และเปิดประสบการณ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170316153439.jpg
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม และฝึกปฏิบัติอบรมวาดเส้น สีน้ำ และถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชนรุ่นที่ 19
เขียน: 16 มี.ค 2560 15:34:39 น. (view: 194)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยหน่วยศิลปวัฒนธรรมและชุมชน เข้าเยี่ยมชม และฝึกปฏิบัติการวาดเส้นและการเขียนภาพสีน้ำ ตามโครงการอบรมวาดเส้น สีน้ำ และถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชนรุ่นที่ 19 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโค...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170316152202.JPG
นักศึกษาจาก วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วาดภาพเรือนโบราณล้านนา
เขียน: 16 มี.ค 2560 15:22:02 น. (view: 174)
นักศึกษาจาก วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วาดภาพเรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170224143352.JPG
นักเรียนโรงเรียนปัญญาเด่นเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เขียน: 24 ก.พ 2560 14:33:52 น. (view: 175)
คณาจารย์พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนปัญญาเด่น ระดับชั้น Year 1 จำนวน 19 คน เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบสถาปัตยกรรมและแบบบ้านล้านนา รวมถึงวิถีชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัยในอดีต เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ความเข้า...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170215101759.JPG
โรงเรียนรุ่งอรุณ เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เขียน: 15 ก.พ 2560 10:17:59 น. (view: 198)
คณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าทัศนศึกษาและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาบูรณาการ สังคมศึกษา – ภาษาไทย ภาคเหนือ : ตามรอยประวัต...อ่านเพิ่มเติม
มีหัวข้อทั้งหมด 52 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 6 หน้า
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com