ทัศนศึกษาดูงาน

ทัศนศึกษาดูงาน

ค้นหาข่าวตามช่วงเวลา
ตั้งแต่ คลิกเพื่อเลือกวันที่
ถึง คลิกเพื่อเลือกวันที่
act-pic170316153820.jpg
โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก เข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สถาปัตยกรรมล้านนา NEW!
เขียน: 16 มี.ค 2560 15:37:41 น. (view: 142)
โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งกำลังศึกษาในหน่วยการเรียนเรื่อง “บ้านรอบโลก” เข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สถาปัตยกรรมล้านนา เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และเปิดประสบการณ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170316153439.jpg
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม และฝึกปฏิบัติอบรมวาดเส้น สีน้ำ และถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชนรุ่นที่ 19 NEW!
เขียน: 16 มี.ค 2560 15:34:39 น. (view: 145)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยหน่วยศิลปวัฒนธรรมและชุมชน เข้าเยี่ยมชม และฝึกปฏิบัติการวาดเส้นและการเขียนภาพสีน้ำ ตามโครงการอบรมวาดเส้น สีน้ำ และถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชนรุ่นที่ 19 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโค...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170316152202.JPG
นักศึกษาจาก วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วาดภาพเรือนโบราณล้านนา
เขียน: 16 มี.ค 2560 15:22:02 น. (view: 126)
นักศึกษาจาก วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วาดภาพเรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170224143352.JPG
นักเรียนโรงเรียนปัญญาเด่นเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เขียน: 24 ก.พ 2560 14:33:52 น. (view: 140)
คณาจารย์พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนปัญญาเด่น ระดับชั้น Year 1 จำนวน 19 คน เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบสถาปัตยกรรมและแบบบ้านล้านนา รวมถึงวิถีชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัยในอดีต เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ความเข้า...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170215101759.JPG
โรงเรียนรุ่งอรุณ เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เขียน: 15 ก.พ 2560 10:17:59 น. (view: 162)
คณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าทัศนศึกษาและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาบูรณาการ สังคมศึกษา – ภาษาไทย ภาคเหนือ : ตามรอยประวัต...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170215100310.jpg
นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เขียน: 15 ก.พ 2560 10:03:10 น. (view: 151)
คณาจารย์และนักศึกษาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยและสถาปัตยกรรมภายในไทย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 69 คน เ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic161221105843.jpg
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เขียน: 21 ธ.ค 2559 10:58:43 น. (view: 365)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมบุคลากรสำนักฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอห...อ่านเพิ่มเติม
act-pic161018100915.jpg
ให้การต้อนอาคันตุกะจาก Korea Food Research Institute และ GINLAC Kuan Industrial Co., Ltd. สาธารณรัฐเกาหลี
เขียน: 18 ต.ค 2559 10:09:15 น. (view: 301)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ Dr. Kyung-Tack Kim จาก Korea Food Research Institute และ Dr. Sang Wook Kim จาก GINLAC Kuan Industrial Co. Ltd. สาธารณรัฐเกาหลี ที่เข้าเยือนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ พิ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic161012162900.jpg
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยยูนนาน คณะภาษาต่างประเทศ เอกภาษาไทย เข้าศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เขียน: 12 ต.ค 2559 16:28:20 น. (view: 355)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนของสถาบันภาษา มช. นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยยูนนาน คณะภาษาต่างประเทศ เอกภาษาไทย ที่เข้าศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160922144208.JPG
ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม
เขียน: 22 ก.ย 2559 14:42:08 น. (view: 269)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ที่เข้าศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา วันที่ 21 กันยายน 2559...อ่านเพิ่มเติม
มีหัวข้อทั้งหมด 47 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 5 หน้า
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com